De Lemerij; een mooi rustpunt.
De Lemerij; een mooi rustpunt. Foto:

Ingezonden brief aan B en W van Hengelo

Algemeen

De recente publicaties in het dagblad “Tubantia” omtrent de ontwikkelingen rond de boerderij “de Lemerij”, Burenweg 70 te Hengelo heeft ons erg verontrust. Wij krijgen sterk de indruk dat u niet voornemens bent het complex, waarbij wij denken aan het hoofdgebouw (de boerderij), de bijbehorende schuur, de voormalige Joodse begraafplaats als mede het groen waarmee de gebouwen worden omringd, in de toekomst in zijn huidige glorie wilt behouden.

Eventuele (gedeeltelijke) sloop, dan wel wijziging in de huidige situatie zouden wij niet alleen zeer betreuren maar is ook in strijd met het gegeven dat de boerderij met schuur op de gemeentelijke monumentenlijst staat. Hierbij willen wij tevens opmerken dat het hier o.i. niet alleen gaat om genoemde gebouwen zelf maar ook om de onmiddellijke omgeving, het oprijlaantje, de voormalige joodse begraafplaats en de houtopstanden. Samen maken deze elementen deze plek tot een unieke plek. Een unieke plek, met in het bestemmingsplan “Veldkamp 2014” de bestemming “groen” en een aanduiding “karakteristiek”. Onder 2.2.5., “groen” staat o.a. geschreven:

De groen-blauwe geledingszone tussen de twee deelgebieden verbindt de groenzones ten oosten van de spoorlijn met het landschap ten zuiden van de A1 en vormt daarmee een belangrijke ruimtelijke en landschapsecologische drager. De zone is ingericht voor droge en natte groenvoorzieningen en recreatief medegebruik. De bestaande beplantingen en de Lemerij worden zo veel mogelijk behouden”

Wij gaan er van uit dat u zich hieraan zult houden. Niet alleen omdat u dit, gezien de monumentale status van boerderij en schuur verplicht bent. Ook omdat, in een omgeving van bedrijvigheid met al zijn blokkendozen en verkeer, een plek als deze rust geeft aan allen die hier passeren en aan hen die ’s middags tijdens de lunchpauze een ommetje maken. Hetzelfde geldt voor alle bewoners van Borne, met name de bewoners van de aangrenzende Bornse wijken wanneer ze een wandeling richting Twickel maken.

Bij het zien van “de Lemerij” komen ze terug in de voor hen zo vertrouwde en rustgevende omgeving.

In 2017 is met uw toestemming de schippersherberg “Klaas aan de Brug” gelegen op “Westermaat Plein” afgebroken. Dit doet ons nog steeds pijn. Een gemeentelijk monument met de omschrijving:

Wij gaan er van uit dat u bij “de Lemerij” niet weer dezelfde fout maakt. Immers: wanneer een monument wordt afgebroken is het voor goed verloren. Wat rest is “de Wet van het uitgestelde verdriet.”

Hoogachtend,

Het bestuur van de Heemkundevereniging Borne,

Afbeelding
Maak je outfit iets spannender met Geisha 3 feb, 11:41
Afbeelding
Vereniging Theresia 2 feb, 16:38
Afbeelding
Inloopavond bij schaakvereniging 2 feb, 10:32
Afbeelding
FC Twente en Feyenoord delen de punten met 1-1 2 feb, 09:34
Afbeelding
Fraaie gift Bussemakerhuis 1 feb, 16:36
Afbeelding
Samen Kerken: Zonnelied 1 feb, 15:28
Afbeelding
Terugblik sport 1 feb, 14:23
Afbeelding
“We weten vaak niet wat we eten" 1 feb, 13:27