Afbeelding

Samen Kerken: Tussen Pasen en Pinksteren

Algemeen

Met Pasen bloeiden er al pinksterbloemen, hier en daar zelfs velden vol. Hoe komen ze toch aan de naam ‘pinksterbloemen’? Misschien kunnen we ze vanwege die vroege bloei beter herdopen tot ‘paasbloemen’? Pinksterbloemen met Pasen. Zo laat de natuur Pasen en Pinksteren toch op één dag vallen! 

In werkelijkheid valt het feest van Pinksteren op de negenenveertigste dag ná Pasen of de vijftigste dag ván Pasen (afhankelijk van de traditie die je volgt).

Het christelijke Pinksterfeest is afgeleid van het joodse Wekenfeest (Hebr: Sjavoeot), oorspronkelijk een oogstfeest. De eerstelingen van de oogst werden aan God geofferd. Later werd dit feest gekoppeld aan de gave van de Tora aan Mozes op de berg Sinaï.

Vanaf het jaar 70, het jaar waarop Jeruzalem en de tweede tempel door de Romeinen werden verwoest, zijn de beide feesten uit elkaar gegroeid.

Toch herinnert het verhaal van de uitstorting van de heilige Geest nog altijd aan de openbaring van de Tora -richtingwijzer voor het goede (samen)leven-. En ook het ‘talenwonder’ uit Handelingen 2 heeft zijn wortels in het jodendom. Van de zeer gezaghebbende rabbijn Jochanan ben Zakkai (30-90 n. Chr.) is de uitspraak dat de stem van God zich tijdens de openbaring op de berg Sinaï verdeelde in de zeventig (in die tijd bekende) talen van de mensheid, zodat alle volken de woorden van de Tora zouden kunnen horen en verstaan.

Met Pinksteren krijgen mensen die woorden opnieuw te horen in hun eigen taal, woorden die door Jezus een eigen diepgang hebben gekregen, een eigen draai. Opnieuw zijn het woorden geworden waarmee mensen kunnen leven, woorden die mensen inspireren en aanzetten om een nieuwe weg in te slaan.

Met Pasen kwam de gekruisigde Jezus als het ware weer tot leven in de gemeenschap van volgelingen. Zijn woorden en daden, waar zijn volgelingen tijdens zijn leven getuigen van waren geweest, werden voor hen richtinggevend. Op het Pinksterfeest brak vervolgens het inzicht door onder zijn leerlingen dat de boodschap van hun leraar verder moest gaan, de wereld in. 

Pinkster-bruidjes

In onze tijd kiezen sommige volwassenen ervoor om met Pinksteren belijdenis te doen en/of zich te laten dopen (of herdopen). De tijd tussen Pasen en Pinksteren is voor hen een tijd van verlangen om erbij te horen, een tijd van verwachten, van vuur en hoop, een tijd van inzicht krijgen, óók in zichzelf. 

Maar hoe zit dat nou met die pinksterbloem? Ik las ergens dat het kleine roze bloempje dat wij pinksterbloem noemen niet de echte pinksterbloem is. In vroeger tijden was het fluitenkruid de Pinksterblom. En wat wil nu het geval? Fluitenkruid bloeit ongeveer in mei, juni, soms wat eerder. Het zou toch mooi zijn als er met Pinksteren in elke Bornse kerk een bos fluitenkruid op de liturgische tafel staat te stralen. Dat fluitenkruid past ook nog eens heel mooi bij de witte kleding van de Pinksterbruidjes, die in vroeger tijden ook wel Pinksterblommen werden genoemd!

ds. Carla Borgers, emeritus doopsgezind predikant,
lid Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

samen kerken

Afbeelding
Nationale BoekStartdag 15 uur geleden
Afbeelding
Voorkom fraude met dure kaartjes 16 uur geleden
Afbeelding
Make-up workshop 31 mei, 12:28
Afbeelding
Fluitend op pad met een nieuwe e-bike 31 mei, 11:14
Afbeelding
Bluebedrijf: vertrouwen én kwaliteit staan altijd centraal 30 mei, 14:24
Afbeelding
Wensen van Elsa en Niek vervuld 30 mei, 14:23
Afbeelding
Imkers staan klaar om bezoekers alles over bijen en honing te leren 30 mei, 13:17
Afbeelding
Ontmoet mantelzorgers en deel eigen ervaringen 30 mei, 12:16