Afbeelding

Column Samen Kerken: (On)vrede, en nu?

Algemeen

Zondag is de start van de jaarlijks terugkerende Vredesweek, in ons land al sinds 1948 georganiseerd door PAX. Het thema heeft dit jaar vooral te maken met de stijgende onvrede binnen onze samenleving en binnen samenlevingen in veel andere landen. Democratieën staan onder druk en mensen lijden onder structureel onrecht, ook in ons eigen land. Onze eigen overheid wantrouwt de burger en behandelt mensen die maatschappelijk en economisch toch al bijna over de rand kieperen als criminelen. Nee, oorlog hebben we hier niet, maar als je bewoners van buurten in grote steden ernaar zou vragen, zouden ze waarschijnlijk zeggen: het lijkt hier soms wel oorlog. Schietpartijen, messentrekkerij, aanslagen met explosieven op woningen waar mensen vaak op het nippertje aan de dood ontsnappen, het is bijna aan de orde van de dag.

De onvrede is langzaam onze samenleving ingeslopen

Hoe is het zover gekomen? Corona en de reactie van de overheid op deze pandemie is in de ogen van velen de grote boosdoener. Toch denk ik dat er meer aan de hand is. De onvrede is langzaam onze samenleving ingeslopen en heeft mijns inziens ook te maken met de enorme verzakelijking van de samenleving, met het doorgeslagen individualisme, maar ook met de enorme onzekerheden waarmee we te maken hebben gekregen. Onzekerheid en zorgen over het klimaat, over de toekomst van de aarde, over onze energievoorziening, over de toekomst van onze (klein)kinderen, over de houdbaarheid van de wereldwijde economische systemen, over de vele oorlogen buiten onze grenzen en de polarisatie tussen groepen mensen en u kunt deze opsomming vast wel aanvullen met uw eigen zorgen en onzekerheden. Een makkelijke oplossing is er niet, maar een belangrijk begin is bewustwording van wat er gaande is. Daarvoor moeten wij als burgers met elkaar in gesprek gaan en in gesprek blijven. PAX stimuleert dat door in het hele land dialoogavonden te organiseren, samen met lokale groepen.

Ook de Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen organiseert zo’n avond op de Internationale Dag van de Vrede, donderdag 21 september a.s. om 19.00 uur. We beginnen in de Stefanshof met een korte inleiding door ondergetekende en enkele anderen en lopen daarna naar de nieuwe Vredesboom in de tuin van de Oude Kerk, waar we met elkaar van gedachten wisselen over het thema en bidden om vrede. We sluiten af met een vredeslied.

Van harte welkom, ieder die zich zorgen maakt en die zorgen wil delen; welkom ieder die wil werken aan vrede, maar niet weet waar te beginnen; welkom ieder die een beetje wil meebouwen aan een andere, lievere samenleving!

ds. Carla Borgers
emeritus doopsgezind predikant,
lid Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

Afbeelding
Olav Mol en Jack Plooij en hun helden uit de Formule 1 29 sep., 19:29
Afbeelding
Uw kleding geeft toekomst in Oeganda 28 sep., 17:52
Afbeelding
Dementietafel Beleven in Muziek 28 sep., 16:31
Afbeelding
Het leukste hondenfeest bij de Hondenhoeve 28 sep., 13:53
Afbeelding
Nivon Hengelo heeft een uitgebreid cursusaanbod 28 sep., 10:50
Afbeelding
Column: Besturen 28 sep., 08:26
Afbeelding
Werken op Kind-jeugdlocatie de Molenwiek van Aveleijn 27 sep., 20:06
Afbeelding
'Wil je niet missen: Pasar Malam Asia in Enschede!' 27 sep., 17:23