In de gele vlakken zijn de woonwagens gepland
In de gele vlakken zijn de woonwagens gepland Foto: Berry van den Berg

Woonwagenlocaties zijn bekend

Algemeen

BORNE - Als onderdeel van het stedenbouwkundig plan ‘De Horsten’ heeft het college van burgemeester en wethouders op 5 september twee woonwagenlocaties in De Horsten aangewezen voor in totaal acht nieuwe standplaatsen.

Daarmee voorziet Borne in de behoefte aan extra standplaatsen en voldoet het aan de door de rijksoverheid vastgestelde Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid. In Borne zijn in totaal acht nieuwe standplaatsen nodig. Vijf voor de huidige behoefte en drie als reserve voor de behoefte in de toekomst. Als onderdeel van het stedenbouwkundig plan De Horsten is nu bekend waar deze standplaatsen gaan komen.

Keuze locatie

Gezien het huidige beleid wordt het aantal standplaatsen aan het Blauwgras, waar nu vier woonwagens zijn gevestigd, niet uitgebreid. In het kader van het door de rijksoverheid vastgestelde Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid, is het daarom noodzakelijk om een nieuwe locatie aan te wijzen waarop nieuwe standplaatsen kunnen worden ontwikkeld. Om tot een goed afgewogen locatiekeuze te komen die voldoet aan vereisten van zowel de gemeente als de woonwagenbewoners, is in 2019 een locatieonderzoek verricht. Op 12 april 2022 heeft het college het besluit genomen om het deelgebied ‘De Horsten’ van de Bornsche Maten aan te wijzen als zoekgebied voor het ontwikkelen van één of twee nieuwe locaties voor woonwagenstandplaatsen ten behoeve van de gemeente Borne. Wethouder Velten: “De afgelopen tijd is gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor De Horsten waarin twee locaties voor vier standplaatsen per locatie goed zijn ingepast. Daarbij is rekening gehouden met het nieuwe Kindcentrum De Horsten en de nog te realiseren woningbouw. Er is bewust gekozen voor kleinere locaties zodat de bewoners eerder integreren.” 

Woonwagens

De standplaatsen worden door de gemeente in erfpacht uitgegeven. Ten behoeve van de doelgroep met een inkomen onder het sociaal minimum (maximaal 44.035 euro voor een alleenstaande en 46.743 euro voor een meerpersoonshuishouden) zal Welbions de woonwagens gaan inkopen en verhuren. 

Op 5 en 6 september zijn er informatiebijeenkomsten gehouden met respectievelijk de toekomstige bewoners en de (toekomstig) direct omwonenden. Mede op basis van de inbreng van deze gesprekken wordt de voorlopige inpassing uitgewerkt tot een definitieve inpassing. Naar aanleiding van dit definitieve ontwerp wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart. Naar verwachting is eind dit jaar het bestemmingsplan gereed. Realisatie van de woningbouw in De Horsten zal naar verwachting eind 2025 / begin 2026 gebeuren.

Afbeelding
Olav Mol en Jack Plooij en hun helden uit de Formule 1 29 sep., 19:29
Afbeelding
Uw kleding geeft toekomst in Oeganda 28 sep., 17:52
Afbeelding
Dementietafel Beleven in Muziek 28 sep., 16:31
Afbeelding
Het leukste hondenfeest bij de Hondenhoeve 28 sep., 13:53
Afbeelding
Nivon Hengelo heeft een uitgebreid cursusaanbod 28 sep., 10:50
Afbeelding
Column: Besturen 28 sep., 08:26
Afbeelding
Werken op Kind-jeugdlocatie de Molenwiek van Aveleijn 27 sep., 20:06
Afbeelding
'Wil je niet missen: Pasar Malam Asia in Enschede!' 27 sep., 17:23