Afbeelding

Column: Besturen

Algemeen

Besturen in naam van de Liefde of in eigen belang.

In veel besturen van politieke partijen, verenigingen, stichtingen, bedrijven en welke instelling dan ook, zullen bestuurders samen moeten werken om tot aanvaardbaar goede resultaten te komen. Helaas blijkt in de praktijk vaak dat deze samenwerking ver te zoeken is omdat eigen belang veelal voorop staat. Het algemeen belang is daaraan ondergeschikt gemaakt. De goedwillenden in een bestuur lopen stuk op de ondoorzichtige gang van zaken die bestuurders met een eigen belang nastreven. Menige onderneming, van welke aard ook, is hieraan kapot gegaan met alle gevolgen van dien. 

Economisch gezien is het nastreven van eigen belang ten koste van het algemeen belang de uiteindelijke doodsteek voor de politiek, het bedrijf, vereniging, clubs en stichtingen. Bestuurders worden vervangen door nieuwe bestuurders, meestal aangesteld en aangetrokken door die bestuurders die belang hebben bij medebestuurders om het eigen belang veilig te stellen. Voorbeelden van dit wanbestuur zijn er de laatste tijd in overvloed geweest zoals bij grote ondernemingen, sportclubs, woningbouwverenigingen, politieke partijen en verenigingen van diverse soorten waaronder die voor diverse goede doelen.

Hoe zit dit eigenlijk bij de kerkbesturen? Een bestuur van een kerk zou onder de leiding van de Heilige Geest moeten functioneren omdat zij tot ondersteuning dient voor de kerkgangers, het pastoraat, de voorgangers en de verspreiding van het Evangelie.

Samenwerken is bij uitstek het middel om dit te bereiken, waarbij eigen belang, in welke vorm ook, altijd ondergeschikt moet zijn aan de opdracht van de kerk. Die opdracht van de kerk is het dienen van God om Zijn Woord te verspreiden onder alle mensen. “Gaat heen in de ganse wereld, verkondigt het Evangelie aan de ganse schepping” (Marcus 16 vers 15).

Deze opdracht is heilig en gerelateerd aan het grote gebod, “Heb God lief boven alles en de naaste als uzelf en deze twee geboden zijn aan elkaar gelijk” (Marcus 12 vers 30 en 31).

En wat als er toch onenigheid binnen een kerkbestuur ontstaat? Worden we dan gelijk aan deze economische wereld en stellen eigen belang voorop? Of... gaan we samen in gebed en bidden om wijsheid, leiding en werking van de Heilige Geest om met elkaar samen te werken om onze opdracht van God te vervullen. De kerk en alle geledingen daarvan moeten te allen tijde het voorbeeld zijn voor een wereld waarbij individualisme, en eigen belang, bijna als de nieuwe religie wordt gezien.

Mensen maken fouten, ook bestuurders maken fouten en in de zakenwereld word je daar vaak meedogenloos op afgerekend; bestuurders binnen de kerken maken ook fouten, maar het verschil met de seculiere wereld dient te zijn, dat kerkbestuurders daarop aangesproken kunnen en mogen worden, maar binnen het grote gebod van de liefde, zodat je samen daarna weer verder kunt om de opdracht van God uit te voeren. Samen, onder leiding van God’s Geest, in gebed gaan, samen je fouten erkennen en je eigen belang achter je laten. Daarin zit het verschil met de wereldse besturen.

Rob Hoogerhuis
voorganger Baptistengemeente Borne

Afbeelding
Gitaarcafé in Borne 29 minuten geleden
Afbeelding
Column Corine Hofstra: nog op zoek naar het ideale cadeau? 34 minuten geleden
Afbeelding
AutoMaatje Borne Chauffeurs Café 36 minuten geleden
Afbeelding
Column Irene Pigge: veel zure smoeltjes op het station deze week 1 uur geleden
Afbeelding
Samen Kerken: Paters met idealen 1 uur geleden
Afbeelding
An Exclusive Acoustic Night: 10cc, The Hollies en The Sweet originals 2 uur geleden
Afbeelding
Juridisch Spreekuur 30 nov., 12:42
Afbeelding
Bijzondere korpsavond brandweer 29 nov., 09:38