Je moet het samen doen

BORNE - Op initiatief van de het gemeentebestuur worden Bornse inwoners in de gelegenheid gesteld hun visie etc. kenbaar te maken aan het college. Deze week stonden de wethouders Kotteman en Spekschoor tijdens de markt bij een koffiekar om te horen wat er zoal leeft in Borne.

Eén van de Bornenaren die in gesprek ging met wethouder Kotteman was Hans van Hasselt van Vluchtelingenwerk. De heer van Hasselt was niet een toevallige marktbezoeker maar speciaal naar het zomergesprek toegekomen. Hij maakt zich ernstig zorgen over het leerlingenvervoer van met name kinderen van immigranten uit Borne die wanneer ze naar school moeten aangewezen zijn op de Horizon in Hengelo, toch al gauw een ritje van zo’n zes kilometer dat ze per fiets af zouden moeten leggen. Deze kinderen kunnen echter nog niet fietsen, zijn de taal niet machtig en kennen de Nederlandse verkeersregels niet. Hij pleit er daarom voor om in ieder geval de eerste drie maanden het vervoer naar school voor hen regelen. Van Hasselt was erg blij met de toezegging van beide wethouders dat hij bij het binnenkort te houden evaluatiegesprek over het leerlingenvervoer aanwezig mag zijn om zijn visie hierop te geven. Volgende week de burgemeester en wethouder Velten.

Wethouder Arno Spekschoor was uitermate tevreden over het verloop van het eerste zomergesprek op de markt. Onder het genot van een kopje koffie konden bezoekers van de Bornse markt spontaan in gesprek gaan gaan de wethouders Spekschoor en Kortemark. Het zomergesprek is hem erg goed bevallen. Hij vindt het erg fijn om op deze manier onder de mensen te zijn. “Je moet het toch samen doen”. “Je kunt wel denken dat je alles vanuit het gemeentehuis kunt regelen, maar er zit zoveel energie en kennis onder de bevolking dat je deze moet gebruiken.” “Er is zoveel te doen in Borne, dat moet je koesteren,” volgens de wethouder.

Meer berichten