<p>Een AED kan helpen om een leven te redden. Iedereen kan er een gebruiken, maar het is wel verstandig om ook echt een reanimatiecursus te volgen om zelfvertrouwen in het handelen te krijgen.</p>

Een AED kan helpen om een leven te redden. Iedereen kan er een gebruiken, maar het is wel verstandig om ook echt een reanimatiecursus te volgen om zelfvertrouwen in het handelen te krijgen.

Ook station Borne heeft nu een levensreddende AED

BORNE - Ook op het station voor Borne is nu een levensreddende Automatische Externe Defibrillator voorhanden. Afgelopen week werd de paal met kast en bord geplaatst bij de perrontoegang. De AED is duidelijk herkenbaar dankzij het grote groene ‘AED’ bord. In een dag tijd werden de kabels ingegraven en de mast geplaatst; ‘s avonds was de kast operationeel.

De NS en ProRail plaatsen dit jaar AED’s op alle treinstations. Deze worden dan buiten de poortjes gehangen om ze zo makkelijk toegankelijk te maken voor burgerhulpverleners. Deze apparaten zijn ook aangemeld bij het HartslagNu reanimatieoproepsysteem waarmee burgerhulpverleners aangestuurd kunnen worden om deze AED te pakken bij een noodsituatie in de omgeving van het station. Bij een hartstilstand telt iedere seconde. Helaas is het een gegeven dat ambulances lang niet altijd even snel ter plaatse zijn. Snel handelen - binnen zes minuten - voorkomt hersenschade bij het slachtoffer. Een AED gebruikt men wanneer een slachtoffer een hartstilstand heeft. Vaak staat een hart dan niet helemaal stil, maar hartkamers worden snel en chaotisch geprikkeld waardoor ze niet meer werken. Dit ventrikelfibrileren kan ‘gereset’ worden met stroomschokken van de AED.

Meer berichten