Foto:

Hebt elkaar lief!

Het uitspreken van deze opdracht of neerschrijven is vrij snel gedaan, maar deze opdracht voor jezelf in de praktijk uitvoeren is wel even een ander verhaal. We leven in een tijd waarin tweespalt en polarisatie kenmerken van onze maatschappij zijn die voor velen de samenleving erg onrustig en verdrietig maken. Daar waar mensen met elkaar omgaan en waar regeringen veelal verregaande beslissingen moeten nemen ontstaat maar al te snel en vaak een tweespalt omdat de meningen verschillen. Het gelijk krijgen met je eigen mening valt niet te rijmen met bovenstaande opdracht om elkaar lief te hebben. Maar is het werkelijk van het grootste belang om eigen meningen koste wat het kost door te voeren? Wat zijn de gevolgen van een ver doorgevoerde mening? Leidt dat niet juist tot een tweespalt, omdat het gelijk krijgen de hoogste prioriteit schijnt te krijgen. Wat is de mening van die ander; luisteren we daar nog naar of is de obsessie voor het verwerven van ons eigen gelijk alles overheersend geworden?

Met respect, geduld en openheid naar elkaars mening luisteren.

Samen een gesprek voeren over de vele onderwerpen die ons bezig houden en ons beïnvloeden kan een verbinding tot stand brengen, waarin we met respect, geduld en openheid naar elkaars mening luisteren.

Als we proberen om uit liefde tot elkaar die verbinding te zoeken komen we nader tot elkaar en de verbinding die daaruit voortvloeit geeft ons de mogelijkheid om die tweespalt en/of polarisatie te verminderen. Grote problemen vullen deze aarde en bedreigen de samenleving en met elkaar zullen we deze problemen het hoofd moeten bieden, maar alleen als we het samen doen in liefde voor elkaar.

Vanuit Christelijk standpunt bezien mogen we leven vanuit de hoop dat ons een nieuwe aarde is beloofd waar geen ziektes, dood of verderf meer zal zijn. De mens wil echter langzamerhand alles beheersen inclusief de dood en alle ziektes. Door de eeuwen heen hebben rampen ons getroffen en veel rampen heeft de mensheid overwonnen. Maar ook de mensheid moet beseffen dat wetenschap met al haar kennis de dood niet zal overwinnen. Jezus Christus, Zoon van God heeft wel de dood overwonnen en heeft daarmee de mensheid gered; in dat geloof mogen we nog steeds in naam van Hem deze boodschap aan de hele wereld meegeven. We mogen dat doen omdat God van alle mensen houdt en ons vraagt diezelfde Liefde te geven aan onze naasten. Waar die Liefde heerst zal angst en tweespalt verdwijnen.

Rob Hoogerhuis

Voorganger Baptisten Gemeente Borne                                 

Website: www.raadvankerkenborne.nl

Samen kerken!

Meer berichten