Foto:

Samen Kerken: Inclusief samenleven

BORNE - Deze woorden schrijf ik op 11 september, mijn gedachten zijn terug op die dramatische 11e september 2001, precies twintig jaar geleden. Ik was bijna afgestudeerd, bezig met mijn doctoraalscriptie over de beroemde Herderspsalm 23. In die tijd werkte ik op het kantoor van de Binnenstadsoecumene, hartje centrum Groningen. Die bewuste dinsdagmiddag was ik ook aan het werk. In New York was het morgen. En toen gebeurde het… 

Daags erna sprak president Bush zijn volk toe en aan het einde van de speech citeerde hij Psalm 23: ‘Ook al gaat mijn weg door een diepdonker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij’. ‘I will fear no evil’. 

Woorden uit de Psalm die velen zo dierbaar is en diep in het hart zit. De Psalm wordt vaak gezongen en geciteerd bij uitvaarten, woorden die troostrijk bedoeld zijn voor wie zich in gevaar of duister bevindt: God is altijd bij je en geleidt je met stok en staf als een ware Herder.

De Islam als geheel werd gebrandmerkt als ‘evil’.

En toch schuurde er iets toen Bush de Psalm citeerde. ‘I will fear no evil’, waarbij dit ‘evil’, kwaad, slechtheid, werd toegeschreven aan de daders en organisatoren van de aanslagen op de Twin Towers. Zoiets bedenken en uitvoeren ís kwaad, ís slecht, ís evil, dat geldt voor elke vorm van geweld jegens anderen, ook in het klein. Maar wat gebeurde er… Opeens werden moslims overal ter wereld er op aangekeken dat zij als het ware vertegenwoordigers van dit kwaad waren. De Islam als geheel werd gebrandmerkt als ‘evil’. 

Ik hoorde deze week op de radio een ingrijpend interview met een vrouw die twintig jaar geleden op de basisschool zat. Ze voelde zich veilig in haar klas en bij haar leerkracht, tótdat zij vlak na ‘nine-eleven’ grondig, gemeen en geniepig gepest begon te worden omdat zij van Islamitische afkomst was. En haar leraar keek weg, deed niets, greep niet in en verklaarde dat kinderen nu eenmaal gevoelig zijn voor het anders zijn van anderen. Twintig jaar later legt de inmiddels ruim volwassen vrouw uit welke destructieve sporen die periode van pesten heeft nagelaten! En desgevraagd zegt twintig jaar later haar leerkracht van toen: “Ik zou het nu weer precies zo hebben gedaan.” Van 18 tot en met 26 september a.s. wordt door de landelijke organisatie “Pax” de jaarlijkse Vredesweek gehouden. Zoals verwoord op de website vredesweek.nl/thema van vredesorganisatie PAX kent iedereen wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Voor 2021 kiest PAX “Inclusief samenleven” als thema van de Vredesweek.

"Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al een wereld daagt, waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt”

Ds. Johan Meijer

Samen kerken

Meer berichten