Foto: Richard

Herkansing voor Jongeren naar kamp Bergen Belsen

BORNE - In het kader van 75 jaar vrijheid zouden in april 2020 ruim 135 Bornse jongeren en een groep van circa 40 leeftijdsgenoten uit de partnerstad Rheine een bezoek brengen aan het voormalig concentratiekamp van Bergen Belsen in Duitsland, waar ook het monument van Anne Frank staat. 

Met het bezoek aan het voormalige concentratiekamp wil de organisatie Stichting De 3 Kearls benadrukken dat het leven in vrede en vrijheid een groot goed is, wat gekoesterd moet worden en wat we nooit mogen vergeten. Helaas kon de busreis en het bezoek door de coronapandemie niet doorgaan. Evenementen met een maatschappelijk toegevoegde waarde (de kernactiviteit van Stichting De 3 Kearls) gaan inmiddels in beperkte mate weer mogelijk worden. Voor dit initiatief was de belangstelling groot en alle jongeren die zich destijds hebben opgegeven hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor de nieuwe datum, die zal zijn op zaterdag 23 oktober aanstaande. 

Ook deze keer zal er vanuit de Duitse partnerstad Rheine een groep leeftijdsgenoten meereizen. De jongeren zullen in groepjes een excursie maken onder begeleiding van o.a. Borne Veteranen en het Borne/Rheine comité. Aan het einde van de excursie zullen jongeren samen een bloemstuk leggen bij de gedenksteen van Anne Frank. Jongeren die zich nog niet aangemeld hebben, kunnen dit doen tot donderdag aanstaande.

Meer berichten