<p>Een groene, diverse leefomgeving draagt bij aan diverse doelen zoals het versterken van de biodiversiteit in Borne. Het ziet er ook gewoon mooi uit wanneer alles straks in bloei staat.</p>

Een groene, diverse leefomgeving draagt bij aan diverse doelen zoals het versterken van de biodiversiteit in Borne. Het ziet er ook gewoon mooi uit wanneer alles straks in bloei staat.

(Foto: )

Borne Werkt poot 2.400 tulpenbollen

Bij het organiseren van de burendag kwamen Harrie Herberink en Gerrit Runhart van de appartementen aan de Von Bönninghausenstraat, Oleander en Duchesse, op het idee om het grasveld een mooiere uitstraling te geven door er 2.400 tulpenbollen te planten. Een erg gezellige burendag die eindigde met een spelletjesmiddag in de Stefanshof met als afsluiter een gezamenlijke maaltijd.

BORNE - Deze burendag heeft, zo zegt één van de bewoners, de saamhorigheid zeker vergroot. De eerste tulpenbollen werden door bewoners op de burendag in de grond geplant, maar gezien de leeftijd van de appartementenbewoners konden ze niet alle 2400 bollen zelf poten.Ze hadden daarom reeds van tevoren contact gezocht met ‘Borne Werkt’.

Wekelijks verrichten de deelnemers allerlei werkzaamheden op sportpark ’t Wooldrik en op openbare plekken in Borne. De werkzaamheden zijn divers, hebben een sociaal maatschappelijke waarde en staan de betaalde arbeid niet in de weg.

Bert Bosman is de projectleider van Borne Werkt. “We doen vrijwilligerswerk bij de clubs en als ze ons kunnen gebruiken bij buurten, stichtingen enz. We halen bijvoorbeeld eens in de veertien dagen oud papier op voor de muziekvereniging De Bornse Harmonie”. Binnenkort gaan ze de Mariakapel en omgeving een onderhoudsbeurt geven en gaan ze aan het werk bij Groen Zwart waar ze o.a. de rubberkorrels langs het kunstgrasveld op gaan ruimen. Er zijn momenteel 12 vrijwilligers en daarnaast zo’n 15 vrouwen. Er zijn bij dit project van de gemeente Borne ook veel statushouders betrokken om de taal beter te leren en bij de maatschappij te betrekken.

Bert Bosman: “Je kunt deze mensen wel in een klaslokaal zetten, maar ze leren de taal toch het beste in de praktijk”. Momenteel werken ze twee dagen in de week. “Als het echt nodig mocht zijn kunnen we dat eventueel wat uitbreiden. Mensen zitten op taalles of hebben fysieke problemen waardoor ze geen 5 dagen per week kunnen werken. Naar wat ze kunnen doen ze hun best”, aldus Bert Bosmen. “Het is leuk om met deze mensen om te gaan en de sportverenigingen varen er wel bij”, zo benadrukt hij.

Het project Borne Werkt is in februari 2016 van start gegaan om in het kader van de Participatiewet de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en om inwoners uit hun (dreigend) sociaal isolement te halen. Sportclubs hebben hierin hun maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen om mensen op vrijwillige basis deel te laten nemen bij werkzaamheden en sociale activiteiten op sportpark ’t Wooldrik.

Meer berichten