<p>Een handvol openbare laadpalen in Borne is niet voldoende om de groei aan te kunnen. Meer laadpalen zijn wenselijk.</p>

Een handvol openbare laadpalen in Borne is niet voldoende om de groei aan te kunnen. Meer laadpalen zijn wenselijk.

(Foto: Shutterstock)

Verdere groei laadpalen noodzakelijk

Het aantal elektrische auto’s op de Nederlandse wegen is zeer snel gestegen de afgelopen jaren. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek dat afgelopen jaar het aantal stekkerauto’s met ruim 38 procent toenam. In totaal reden er afgelopen jaar 273.000 elektrische auto’s rond. Het was zelfs één van de weinige segmenten van de automarkt die groei zag in de tijd van de dalende verkopen. Maar er is ook een uitdaging: de groei van het aantal laadpalen is láng niet zo snel als die van het wagenpark.

BORNE - De Provincie Overijssel schreef eerder al een nieuwe aanbesteding uit voor plaatsing van laadpalen met ingang van medio 2022. Ruim veertig Overijsselse en Gelderse gemeenten namen al deel aan de eerdere aanbesteding, straks gaat dit naar 60 gemeenten. De ambitie is om dit verder te versnellen, aangezien de verwachting is bij de Provincie Overijssel dat er in 2030 ruim 1,9 miljoen elektrische auto’s rondrijden. Om aan deze vraag te voldoen moeten straks tussen de 1.000 en 3.000 nieuwe laadpalen per jaar geplaatst worden. De komst van meer openbare laadpalen moet ook verdere groei van deelmobiliteit mogelijk maken, zoals buurtgenoten die samen één auto delen of commerciële deelauto-projecten.

In Borne zijn op dit moment slechts een handvol openbare laadpalen te vinden. Dit is in ieder geval niet voldoende voor de verwachte groei. Afhankelijk van het type auto neemt het opladen van de accu vaak zo’n vier uur in beslag. Oftewel, de kleine hoeveelheid beschikbare laadpalen is vaak ook permanent in gebruik, wat weer ergernissen oplevert bij andere elektrische rijders die ook willen laden. Via www.openbaarladen.nl is een overzicht te vinden van de bestaande laadpalen, maar ook kunnen hiermee nieuwe laadpalen aangevraagd worden. Deze moeten dan wel op openbare grond geplaatst worden.

De Provincie Overijssel wil de gemeenten graag helpen bij het plaatsen van voldoende laadpalen de komende jaren. Zij doen dit onder meer door te helpen bij de opzet van zogeheten plankaarten voor de laadpalen. Met deze plankaarten kunnen gemeenten invulling geven aan hun regierol op dit vlak. De kaarten geven dan inzicht waar er behoefte is of zal ontstaan aan laadpalen en wijst plekken aan waar ze geplaatst kunnen worden. De plankaarten vormen zo de kaders voor verdere plaating. Wanneer er dan een aanvraag binnenkomt voor een laadpaal kan deze veel sneller afgehandeld worden, zo is de gedachte. De komende maanden gaat adviesbureau Royal Haskoning met de Overijsselse gemeenten aan de slag om deze kaarten op te stellen. Dit zal dan afgestemd worden met de nieuwe concessiehouders van de genoemde aanbesteding, maar ook inwoners en netbeheerders.

Meer berichten