<p>De medisch-technologische sector in Twente kan goed profiteren van verdere Europese investeringen. De Provincie ziet goede kansen.</p>

De medisch-technologische sector in Twente kan goed profiteren van verdere Europese investeringen. De Provincie ziet goede kansen.

(Foto: )

Provincie Overijssel wil nog meer Europees geld de komende jaren

De Provincie Overijssel heeft de afgelopen jaren goed succes gehad met het binnenhalen van Europees geld voor investeringen. Uit een rapport van onderzoeksbureau ERAC blijkt dat bedrijven en instellingen in Overijssel tussen 2014 en 2020 in totaal 458 miljoen euro aan Europees geld ontvingen. Dit komt neer op 60 euro per Overijsselaar. Maar: er is nog meer mogelijk, zo denkt ook gedeputeerde Eddy van Hijum.

TWENTE - Nederland is weliswaar al sinds de jaren ‘90 nettobetaler aan de Europese Unie - afgelopen jaar droegen we gezamenlijk 8,9 miljard euro af - maar er komt ook een deel van dit geld weer terug. Door middel van een actieve lobby en goede contacten in Brussel kunnen regio’s en provincies hier een leuk bedrag uit slepen dat weer geïnvesteerd kan worden. Het geld dat Overijssel in de afgelopen jaren ontving werd breed ingezet; maar liefst 2.897 projecten op het gebied van regionale economie, innovatie, grensoverschrijdende samenwerking en plattelandsontwikkeling werden zo gesubsidieerd. Van dit geld kwam 150 miljoen euro ten goede aan samenwerking met partijen over de grens; waaronder 771 partijen in Duitsland.

Hoewel dit gunstig klinkt, heeft gedeputeerde Eddy van Hijum absoluut nog Eurotekens voor ogen: de ambitie is om in de periode 2021-2027 namelijk minimaal 550 miljoen euro binnen te halen. “Met name de regio’s Twente en Zwolle hebben grote ambities en ontwikkelingskansen op het gebied van innovatie, MedTech en eiwittransitie en verbindingen met het achterland. Daar moeten we optimaal ruimte voor zoeken in Brussel”.

De regio Twente is een belangrijke motor voor de Overijsselse economie met een groot potentieel voor de toekomst. Zo zijn er naast de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool ook diverse andere kennisinstellingen en hoogwaardige bedrijvigheid aanwezig. Als innovatieregio maakt Twente daarom ook goede kansen om ook in de toekomst flink te kunnen profiteren van het Overijssels lobbywerk in Brussel.

Meer berichten