<p>De toezichthouders signaleren nog te vaak afval in de GFT-bakken wat er absoluut niet in hoort. Dit levert fiks hogere kosten op.</p>

De toezichthouders signaleren nog te vaak afval in de GFT-bakken wat er absoluut niet in hoort. Dit levert fiks hogere kosten op.

(Foto: )

Prutpluizers controleren inhoud GFT

De gemiddelde Nederlander produceert jaarlijks zo’n 490 kilo afval volgens Milieu Centraal. Hiervan recyclen we ongeveer 60 procent. Ook in Borne is het terugdringen van de hoeveelheid restafval een prioriteit. Om dit verder de stimuleren worden deze weken weer controles gehouden op de afvalbakken.

BORNE - In 2020 voerde de gemeente Borne het gedifferentieerd afvaltarief in, kortweg Diftar. Hierbij betaalt men naast het basistarief ook per keer voor het aanbieden van de restafvalcontainer; 4,25 euro voor een 140-liter container en 7,30 euro voor een 240-liter container. De invoering van Diftar afgelopen jaar had een positieve werking; waar in 2019 nog bijna 136 kilo restafval per inwoner ingeleverd werd, daalde dit in 2020 naar iets meer dan 92 kilo. De ambitie is om dit terug te dringen naar 50 kilo restafval per inwoner per jaar.

De gemeente en afvalinzamelaar Twente Milieu willen deze ambitie bereiken door een tweetal pijlers: aan de ene kant goede voorlichting over wat er in de diverse afvalbakken hoort en wat niet. Aan de andere kant: actief toezien of mensen ook handelen naar deze voorlichting.

De gemeente en inzamelaar zien nu nog te vaak restafval in de stroom verpakkingsafval of GFT. Hierdoor moeten regelmatig hele ladingen afgekeurd worden voor recycling, wat de gemeenschap op kosten jaagt. Deze ladingen moeten dan als restafval verwerkt worden, wat duurder is. Dit terwijl een goed gesorteerde lading verpakkingsafval juist geld op zou leveren. Deze weken zijn de ‘prutpluizers’ weer in de diverse Bornse wijken actief. Zij controleren nu specifiek de inhoud van de GFT-containers. Bakken met vervuiling laat men dan staan zodat de eigenaar het opnieuw moet sorteren. Goed gesorteerd GFT-afval is niet alleen goedkoper om te verwerken, maar het is ook een kostbare grondstof. Zo kan men het gebruiken voor vergisting om biogas op te wekken, maar ook om compost van te maken wat particulieren kunnen gebruiken in de tuin.

Over de inhoud van de GFT-container kan Twente Milieu kort zijn: als het overduidelijk geen etensresten, tuinafval of ander organisch materiaal is hoort het niet in de groenbak. Bij het verpakkingsafval is het soms lastiger om te weten hoe het hoort; er zijn wat instinkers. Zo hoort bijvoorbeeld piepschuim er niet in. Verder benadrukt men dat verpakkingen wel zo veel mogelijk leeg moeten zijn, maar restjes zijn geen probleem. Kijk voor een overzicht op: www.twentemilieu.nl/afvalsoorten/verpakkingen

Meer berichten