<p>Bezoekers kunnen weer genieten van de mooie omgeving &eacute;n het historische karakter van de eeuwenoude molen.</p>

Bezoekers kunnen weer genieten van de mooie omgeving én het historische karakter van de eeuwenoude molen.

(Foto: )

Noordmolen weer klaar voor bezoek

De afgelopen maanden werd veel werk uitgevoerd rond de Noordmolen. De vistrappen in de Azelerbeek en tussen de Oelerbeek en de Twickelervaart zijn opnieuw aangelegd. Daarnaast is een deel van de sluis gerenoveerd.

BORNE - Hiervoor was veel zwaar materiaal nodig zoals graafmachines en hijskranen. Op 13 november 2021 was de afronding van de renovatie van het erf van de Noordmolen aan de beurt. Enkele molenaars hebben een nieuw hek langs de stuwvijver geplaatst en er is nieuw grind op het erf aangebracht. De oude vertrouwde picknickbank is ook hoognodig aan renovatie toe waar momenteel aan gewerkt wordt, en staat daarom tijdelijk niet meer op zijn plek.

Verscholen in de bossen van Twickel, vlak bij de ijsbaan in Delden, staat de Noordmolen, pal naast de brug die de Oelerbeek met de Azelerbeek verbindt. Het verval is groot en het water klotst tegen de schoepen van het rad dat hierdoor in beweging komt. Het piept en het kraakt als de molen in werking wordt gezet. Een heerlijk geluid voor de enthousiaste molenaars. In de zomermaanden is de molen iedere zondagmiddag geopend van 13.00 tot 17.00 uur en tijdens de wintermaanden is dit van 12.00 tot 16.00 uur. 

Elke zondag zijn ze present. Het waterrad wordt dan in gang gezet en daarmee ook de molen. In totaal zijn ze met 25 man. De exacte leeftijd van de Noordmolen is onbekend, vast staat echter wel dat de molen al genoemd wordt in een koopakte uit 1347, toen Herman van Twicklo Huize Eijsink kocht met daarbij de Noordmolens, het waren er destijds twee, die aan de Azelerbeek lagen. Waarschijnlijk betrof het een koren- en een oliemolen. De verkoper was Berend van Hulscher, een edelman en herenboer. Uit huize Eijsink zou uiteindelijk Kasteel Twickel ontstaan. De korenmolen is rond 1825 gesloopt, alleen de oliemolen is bewaard gebleven. 

De molen is door de jaren heen diverse keren gerestaureerd. Dat is te zien aan de gedenkstenen in de kademuren. In 1917 werd de molen hersteld, maar doordat er te weinig water door de beek stroomde, leidde dit tot verval. In de jaren 1976-1978 is het molengebouw opnieuw gerestaureerd in opdracht van de Stichting Twickel. In 1984 werd er een nieuw molenrad geïnstalleerd dat door de Rotaryclub Borne-Delden mogelijk gemaakt werd en in 1989 werd het interieur afgerond. Vrijwilligers houden sinds 1990 de molen in bedrijf. In 2006 was er opnieuw een grote reparatie noodzakelijk. Bovendien moest er toen vanwege de Arbowet een molenaarshuis bij gebouwd worden. Dit is zoveel mogelijk volgens de oude technieken gebeurd, een project dat mede dankzij Europese subsidie (Leader+) gerealiseerd kon worden. Hier kunnen de molenaars even pauzeren en vergaderen. Bovendien is er een klein keukentje en een toilet. De administratie wordt er eveneens bewaard. Het complex is ondergebracht in de Stichting Beheer Noordmolen en die maakt weer deel uit van de Stichting Twickel.

Meer berichten