Foto:

Bijeenkomst Duurzaamheidsroute A35

In september en oktober konden inwoners van de gemeente Borne meepraten over de invulling van de Duurzaamheidsroute A35. Dit kon via een enquête en informatiebijeenkomsten. 

BORNE - Er komt nu een vervolg: met de terugkoppeling van alle reacties, suggesties en ideeën van iedereen in de gemeenten Hellendoorn, Wierden, Almelo, Hengelo, Borne en Enschede is nu een schetsontwerp gemaakt. Op 30 november a.s. organiseren alle gemeenten een digitale bijeenkomst.

Op 30 november zal ontwerpbureau Tauw de voorstellen per gemeente presenteren. De digitale bijeenkomst start om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Het eerste deel van de sessie is algemeen van aard en daarna gaan de deelnemers per twee gemeenten verder praten over de schetsontwerpen. Er is voldoende tijd en ruimte om te reageren op de schetsen.

Geïnteresseerden die aanwezig willen zijn bij de digitale bijeenkomst, kunnen zich aanmelden via www.duurzaamheidsrouteA35.nl. Dat gaat eenvoudig door op de button te klikken en de gegevens in te vullen. Ter zijner tijd ontvangt de geïnteresseerde een link.

Om de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen, doen 30 energieregio’s een voorstel om energie duurzaam op te wekken. De gemeenten doen hiervoor een voorstel welke mogelijkheden er op hun grondgebied zijn voor zon en wind. Uit de verschillende inspraaktrajecten van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden blijkt dat duurzame opwek van energie langs rijkswegen een acceptabele oplossing is. Er is onderzocht of langs het traject N35 / A35, van Nijverdal tot en met Enschede, duurzame elektriciteit via zonne-energie opgewekt kan worden en of het haalbaar is de rijksgronden langs het traject N35 / A35 en het deel A1 Buren-Hengelo Noord beschikbaar te stellen voor opwekken van duurzame elektriciteit door zonne-energie. Er is onder andere gekeken naar de financiële haalbaarheid, de verkeersveiligheid, landschappelijke inpassing, ecologie en de impact op het elektriciteitsnetwerk. Inbreng van de omgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Het uitgangspunt was om samen met de omwonenden of belanghebbenden te werken aan een verkenning. Zo willen ze tot een resultaat komen waar omwonenden, gebruikers, belanghebbenden en bestuurders van de initiatiefnemers achter staan.

Meer berichten