<p>Wat gaat er gebeuren met het voormalige klooster en internaat nu het niet meer als AZC gebruikt gaat worden</p>

Wat gaat er gebeuren met het voormalige klooster en internaat nu het niet meer als AZC gebruikt gaat worden

(Foto: )

Uitgangspunten Maria Mediatrix vastgesteld

Het college van B&W heeft de uitgangspunten vastgesteld voor de herontwikkeling van het voormalig klooster en internaat Maria Mediatrix, gelegen aan de Bornerbroeksestraat. 

BORNE - De gemeenteraad heeft op 21 december jl. ingestemd met een nadere opschorting van de sloop van het complex Maria Mediatrix. Met de nota van uitgangspunten wordt bepaald waaraan de invulling van Maria Mediatrix moet voldoen. De uitgangspunten worden als leidraad gebruikt voor de herbestemming van de locatie, maar zijn ook onderdeel van de verkoopvoorwaarden. De partijen die nog meedingen voor de gunning worden in februari uitgenodigd om hun plannen verder uit te werken. Bij het inleveren van hun definitieve plan dienen zij zich aan de uitgangspunten te houden. Naar verwachting neemt het college in juni 2022 een voorgenomen besluit of, en zo ja, aan welke kandidaat gegund wordt. Belanghebbenden kunnen daarop hun reactie geven. Daarna wordt de gemeenteraad gevraagd om een zienswijze te geven, waarna het college een definitief besluit neemt. Het is daarbij mogelijk dat de conclusie wordt getrokken dat er geen geschikt plan voor herbestemming is, waarna sloop van de opstallen weer aan de orde komt.

Nota van uitgangspunten In de nota van uitgangspunten is ingegaan op diverse thema’s en op relevante beleidsontwikkelingen zoals de aanleg van de Vloedbeltverbinding en de toenemende vraag op de woningmarkt. De nota gaat uit van een integrale herontwikkeling van het gebied waarbij de verschillende actuele beleidsontwikkelingen op elkaar zijn afgestemd. Gemeenteraad De nota van uitgangspunten is opgenomen in een raadsvoorstel. De eerstvolgende bespreking over de nota van uitgangspunten staat gepland voor het Politiek Beraad op 18 januari 2022. De gemeenteraad zal vervolgens op 1 februari 2022 een besluit nemen.

Meer berichten