Afbeelding

Geen tijdig besluit Wob-verzoek voormalig AZC

Algemeen

BORNE - De Stichting Gemeenschapsbelangen Azelo heeft de gemeente Borne op 21 december 2021 in gebreke gesteld, wegens het niet tijdig beslissen op haar Wob-verzoek. 

In het verzoek vraagt ze om openbaarmaking van alle bestuurlijke en ambtelijke documenten, app- en e-mail berichten, telefoon- en gespreksnotities en - verslagen in de periode tussen 23 augustus en 16 september 2021 aangaande het (verzoek tot) plaatsen van vluchtelingen en/of asielzoekers in het AZC. De beslistermijn van uiterlijk acht weken is overschreden, waarna de stichting de gemeente in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling betekent dat het college, de gemeenteraad en de burgemeester alsnog binnen 14 dagen een beslissing hierover moeten nemen.

!
Afbeelding
Twents Wijnfeest bij Wijngaard Kötter 2 uur geleden
Afbeelding
Met meer zelfvertrouwen gaan fietsen 2 uur geleden
Afbeelding
NK Maaien met de zeis in Dalfsen 3 uur geleden
Afbeelding
Inloopspreekuur OV-reisadvies 4 uur geleden
Afbeelding
Stadsbeiaardiers blijven erg actief 5 uur geleden
Afbeelding
Het verleden van Hengelo: De Kettingbrug 20 uur geleden
Afbeelding
‘Je bent een clubje met zijn allen’ 22 uur geleden
Afbeelding
Samenwerking Borne Beweegt en KidsVooruit gisteren