Foto:

Geen grond uitbreiding van varkenshouderij te weigeren aldus college

Stroom Esch omwonenden van de varkenshouderij aan De Bieffel hebben al regelmatig hun bezorgdheid geuit over stank-, geluid- en andere overlast van de biologische varkenshouderij geuit waarbij de gemoederen soms hoog opliepen. Er zijn zelfs al rechtszaken over gevoerd. 

BORNE - Het college heeft nu een verzoek gekregen tot een andere inrichting van de varkenshouderij. De 75 biologische zeugen en de dekbeer zullen naar een andere locatie verplaatst worden en vervangen door 110 gespeende biggen en 107 vleesvarkens. Het college heeft zich laten adviseren door het ODT dat tot de conclusie kwam dat er geen Mer-procedure (milieueffectrapportage) nodig is. Dit advies heeft het college overgenomen. Ook op het punt van de omgevingsvergunning heeft het college het advies gekregen én overgenomen dat er geen redenen zijn om niet mee te werken aan deze wijziging. Aan de ene kant verdwijnen er dus varkens die vervangen worden door meer kleinere speenvarkens. Door aanpassingen die in de stallen worden doorgevoerd in combinatie met het gegroeide aantal dieren past dit nog steeds binnen de milieunormen. 

Meer berichten