Foto:

Samen Kerken: Week van de Eenheid

Als u dit leest zitten we al midden in de Week van de Eenheid, een wereldwijd en jaarlijks in januari terugkerend gebeuren. Dit jaar van 16 tot en met 23 januari. In Nederland georganiseerd door de Raad van Kerken en Missie Nederland met dit jaar als thema Licht in het duister. Toepasselijk want een beetje licht kunnen we allemaal wel gebruiken in deze voor velen best wel moeilijke en duistere coronatijd. De vorige week vrijdag afgekondigde versoepelingen zijn na de laatste lockdown een eerste lichtpunt maar iedereen die je spreekt smacht naar een leven zoals we dat hadden voor de corona. Helemaal hetzelfde zal het wellicht niet worden, want de corona heeft geleid tot een toenemende verdeeldheid, niet alleen in de samenleving maar ook in gezinnen en families. Eenheid is soms ver te zoeken, lokaal, landelijk maar ook tussen landen onderling. 

 Jezus van Nazareth is de grondlegger van het huidige christendom

De volledige benaming van deze week is Week van gebed voor Eenheid van christenen. Dit jaar voorbereid door de kerken in het Midden Oosten; een gebied waar de onderlinge verdeeldheid 

 voelen is in de haarvaten van de samenleving. Maar waar ook 2000 jaar geleden volgens de Bijbelse overleveringen de Ster van Bethlehem, als een licht in het duister de Drie Wijzen uit het Oosten de weg wees naar het, voor christenen zo belangrijk, pasgeboren kind Jezus, de Christus, de Messias. Jezus van Nazareth die uitgroeide tot de grondlegger van het huidige christendom

 meer dan 2,4 miljard gelovigen. Logisch dat ondanks de gezamenlijke grondlegger en de gezamenlijke Bijbelboeken, er ook verdeeldheid is tussen de diverse stromingen in het Christendom. De jarenlange traditie van eens per jaar wereldwijd een Week van de Eenheid is dan ook een logisch antwoord hierop.

Maar laten we het niet beperken tot christenen. Ook voor anderen kan een week van bezinning op onderlinge eenheid zeker zinvol zijn. Niet alleen de corona crisis, maar ook de aanpak van bijvoorbeeld de klimaatcrisis en andere crises, zaait verdeeldheid. De manier waarop we elkaar op social media bejegenen is niet altijd even fraai. Verontrustend ook hoe sommige landen, grootmachten meer dan ooit lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. Onderlinge gesprekken leiden vaak niet tot een gewenste oplossing. 

Genoeg reden om ook lokaal aandacht aan deze Week van de Eenheid te besteden, Afgelopen weekend in de kerk in Zenderen en komende zondag, 23 januari, organiseert de lokale Raad van Kerken een oecumenische viering in de Oude Kerk. Door de corona is deze viering on-line; zondag om 10.00 uur live te zien via de link: www.kerkomroep.nl/#/kerken/12316 . Hier zal de viering ook later nog te zien zijn.

Gustaaf Boerjan

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

Samen kerken

Meer berichten