Foto: John Gomez / Shutterstock.com

Bodycams voor Bornse boa’s

De buitengewoon opsporings ambtenaren in Borne krijgen in navolging van vele andere gemeenten nu ook bodycams. Dit zijn kleine camera’s die een boa duidelijk zichtbaar draagt. 

BORNE - Het betreft een proef voor een half jaar waarna geëvalueerd wordt of de bodycam een positieve invloed heeft gehad op de veiligheid van de boa’s en of ze permanent onderdeel van de uitrusting worden. Volgens burgemeester Jan Pierik is het ook in Borne al meerdere keren voorgekomen dat de boa’s door het publiek onheus bejegend werden. Vooral in deze corona crisistijd is er een grotere kans op escalatie en verbale agressie. De boa moet luid en duidelijk melden dat hij de camera aan gaat zetten en mag hem alleen gebruiken wanneer situaties dreigen te escaleren. Uit ervaring in andere gemeenten is gebleken dat het filmen de-escalerend werkt. De beelden van de bodycam kunnen indien nodig ook gebruikt in het kader van opsporing. Als er strafvervolging optreedt kunnen ze ook dienen als bewijslast. De betrokken inwoner en boa kunnen de beelden opvragen bij de behandeling van klachten over het optreden van de boa. Na 28 dagen worden de beelden gewist.

Boa’s uitgerust met bodycams
Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in Borne worden uitgerust met een bodycam. De camera’s moeten ervoor zorgen dat de boa’s veiliger hun werk kunnen doen. De kleine camera’s op de uniformen zouden kunnen bijdragen aan de veiligheid van de boa’s. Het betreft een pilot voor de duur van een half jaar. Daarna wordt besloten of bodycams definitief worden toegevoegd aan het beschermingspakket van de gemeentelijke handhavers.

Zo werkt het
De bodycam mag alleen worden aangezet in situaties die (dreigen te) escaleren. Voordat een boa dat doet, moet hij of zij altijd een waarschuwing geven. De gefilmde burger heeft dan gelegenheid om zijn of haar gedrag aan te passen. De beelden worden alleen gebruikt voor een aangifte, klacht of voor leerdoelen van de boa’s. Bij een aangifte mag de politie de opnamen in beslag nemen voor het opsporingsonderzoek. Mensen die gefilmd zijn mogen de beelden binnen 28 dagen terugkijken. Daarvoor kunnen zij een verzoek indienen bij de gemeente. Na 28 dagen worden de beelden bij de gemeente gewist.

In veel gemeenten is al ervaring opgedaan met de bodycams. “Daar is gebleken dat ze een de-escalerende werking hebben”, weet burgemeester Jan Pierik. “Ook hier komen incidenten voor. Sinds corona is het aantal situaties gegroeid waarin er veel weerstand is. Vanuit de boa’s werd gevraagd om dit hulpmiddel om zich goed staande te kunnen houden. In veel situaties bouwt de escalatie zich op. Als je vroeg in dat proces de bodycam gebruikt, dan kan dit ertoe leiden dat de situatie niet uit de hand loopt.” Dit komt vermoedelijk doordat de meeste mensen zich geremd voelen als zij gefilmd worden en hun gedrag vervolgens aanpassen. (AJ)

Meer berichten