Shutterstock
Shutterstock (Foto: )

Ingezonden reactie stuk Desmond Tutu: ‘ken de bredere geschiedenis!’

Geachte mevrouw Borgers,

Reactie geven op uw stukje zou snel kunnen ontaarden in het tegenover elkaar zetten van meningen. De uwe tegenover de mijne. Het zou niet veel verhelderen, ieder mag voor zijn/haar eigen mening uitkomen. Wat ik wel graag zou willen benoemen is: mevrouw Borgers, ken de geschiedenis! Dat geldt trouwens voor iedereen en over elk onderwerp. Dat geldt ook voor Desmond Tutu. Leest u bijvoorbeeld “Israël on Trial” met de verklarende ondertitel ‘How International Law is Being Misused to Delegitimize the State of Israël’, uitgegeven door THINC. Dit boek opent iedereen die er niet bij was de ogen voor het onrecht dat het Joodse volk is aangedaan over pakweg de laatste 100 jaar. Schrikbarend is dat, met de VN voorop, recht en wetgeving met voeten wordt getreden als het gaat om Israël. Beloftes die niet worden nagekomen, etc.

Neemt niet weg dat van regeringswege fouten worden gemaakt; neemt ook niet weg dat het Palestijnse probleem een menswaardige oplossing verdient. Maar dat gaat niet lukken als de haat voortdurend wordt aangewakkerd en steeds opnieuw onjuiste conclusies worden getrokken - hier ligt een schone taak voor de journalistiek! “Als je neutraal bent in situaties van onrecht, heb je de kant van de onderdrukker gekozen”. Helemaal mee eens. Daarom moet een ander geluid gehoord worden dan wat nu nog steeds verspreid wordt. Onjuiste informatie kan er ook toe leiden dat een land onterecht als onderdrukker wordt weggezet.

Zeker met uw theologische opleiding zou u moeten weten dat het Joodse volk Gods oogappel ís én blijft (ondanks haar fouten). Wie Israël zegent, zal gezegend worden, wie Israël vervloekt, zal vervloekt worden. Ben blij dat apartheid in Zuid-Afrika voorbij is, al is daar momenteel een economische apartheid zichtbaar. Het Joodse volk is door God Zelf apart gezet. Dat mag u apartheid noemen, maar dan wel met een andere inhoud.

Mag ik mijn reactie afsluiten met een citaat dat ik nota bene net lees (uit: “De Ontsnapping” van Joël C. Rosenberg -boeiend beschreven roman over Auschwitz). Twee vluchtende gevangenen, de Joodse Jacob en de Christelijke Luc. Als antwoord op Jacobs vraag waarom christenen als Luc hun leven riskeren om Joden te helpen, verwoordt Luc zijn drijfveer:

“…..onze Verlosser was Joods, zijn discipelen waren Joods. Ze waren in Israël geboren. Ze woonden in het Beloofde Land. Jezus preekte tegen ”de verloren schapen van Israël”. Hij stierf aan het kruis in Jeruzalem. En de Bijbel leert ons dat onze Verlosser weer terugkomt om te regeren en te heersen vanuit Jeruzalem. Waarom zouden we Joden dan niet liefhebben? Jezus heeft ons nooit geleerd iemand te haten. Hij leerde ons lief te hebben en Hij heeft daar het ultieme voorbeeld van gegeven. Hij droeg ons op onze naaste lief te hebben als onszelf. Jij bent mijn naaste, Jacob, als jij dat niet bent, wie dan wel? Je komt uit dezelfde familie en hetzelfde volk als mijn Verlosser. Hoe zou ik je kunnen haten of je kwaad kunnen doen?”

J. Ormel

Meer berichten