Foto: Shutterstock

Waar staat de gemeente Borne?

BORNE - De gemeente start deze week met het tweejaarlijkse onderzoek ‘Waar staat je gemeente?’ 

Hierbij worden inwoners uitgenodigd om hun mening te geven over allerlei aspecten van het wonen, werken en leven in Borne. Dit moet inzichten geven over de mogelijke verbeterpunten. De gemeente nodigt hiervoor deze week ook de leden van het Bornepanel uit. Dit is een groep inwoners die de gemeente regelmatig benaderd om hun mening te geven op het beleid en de bredere ontwikkelingen in Borne. De gemeente spoort inwoners ook van harte aan om deel te nemen aan het Bornepanel. Deelname is anoniem en de uitkomsten hebben vaak een goede invloed op het beleid. Iedereen die binnen de gemeente Borne woont en 18 jaar of ouder is kan zich inschrijven. Kijk op: www.bornepanel.nl

Meer berichten