<p>De Brandweer Twente zet tegenwoordig sterk in op voorlichting en zichtbaarheid; zoals hier bij een brandweerdag in Rijssen.</p>

De Brandweer Twente zet tegenwoordig sterk in op voorlichting en zichtbaarheid; zoals hier bij een brandweerdag in Rijssen.

(Foto: )

Vrijwilligers belangrijk voor brandweer

Deze woensdag is de internationale Dag van de Brandweer. Hoewel jaarlijks op 4 mei de meeste aandacht uitgaat naar de dodenherdenking en het vieren van de vrijheid, staat ook de brandweer die dag extra in de belangstelling. Het is een belangrijke maar uitdagende taak. Dag en nacht staan de vele vrijwilligers paraat om te helpen bij calamiteiten. Tegenwoordig verschuift hun taak echter wel steeds meer van de brandbestrijding naar de algemene hulpverlening.

TWENTE - In de regio Twente zijn in totaal 29 kazernes. Deze worden bemenst door ongeveer 670 vrijwilligers en zo’n 330 beroepskrachten. Het vak van brandweerman of -vrouw is uitdagend. Het bekende spreekwoord binnen vrijwilligerswerk is ‘vrijwillig maar niet vrijblijvend’. Bij de brandweer mag dit met recht een kwestie van leven en dood genoemd worden.

De Brandweer Twente houdt jaarlijks diverse campagnes om voldoende mensen te vinden om deze kazernes te bezetten. Dit is zeker geen gemakkelijke taak. De brandweer maakt weliswaar de personele distinctie tussen vrijwilligers en betaalde krachten, maar niet als het aankomt op de daadwerkelijke inzet. Oftewel, vrijwilligers moeten dezelfde opleidingen volgen en voldoen aan dezelfde eisen van inzetbaarheid. Wanneer de pieper gaat, moeten zij naar de kazerne, ongeacht de situatie.

Het moge duidelijk zijn dat deze tijdsbelasting dus simpelweg niet voor iedereen haalbaar is, zeker voor mensen die werk hebben dat moeilijk te combineren is met het brandweervak. De brandweer speelt hier als organisatie actief op in door nieuwe vormen van vrijwillige inzet aan te bieden. Zo kunnen potentiële vrijwilligers een werkplek krijgen binnen de kazerne. Zij werken dan enkele dagen in de week hier, waarbij ze uitrukken wanneer het nodig is. Ideaal voor ZZP’ers die niet aan een specifieke locatie gebonden zijn.

De afgelopen decennia is het werk van de brandweer zelf meer en meer verschoven richting dienstverlening. Het bestrijden van brand is al lang niet meer het enige wat men doet. Dit is onder meer te danken aan de grote inzet op preventie; door betere voorlichting nemen brandrisico’s af. In 2021 rukte de brandweer 3.922 keer uit, wat een redelijk gemiddeld jaar was. Hiervan waren 1.323 concrete branden, 636 automatische meldingen, 358 ongevallen en 931 meldingen voor algemene dienstverlening. Met name op het gebied van automatische meldingen heeft de brandweer veel werk verricht om loze meldingen terug te dringen; eerder rukte men nog geregeld voor niets uit, bijvoorbeeld omdat iemand stond te roken in de buurt van een rookmelder of een tostiapparaat onbeheerd achterliet in een bedrijfskantine.

Meer berichten