<p>Aangenaam wonen en vitaal ouder worden op hogere leeftijd: de ouderenadviseur kan helpen.</p>

Aangenaam wonen en vitaal ouder worden op hogere leeftijd: de ouderenadviseur kan helpen.

(Foto: )

Vitaal en zelfstandig blijven wonen

Gezond ouder worden en zo lang mogelijk zelfstandig blijven; het zijn wensen die ook menig Bornse senior heeft. Maar dit is niet altijd vanzelfsprekend. Voor het zelfstandig wonen zijn vaak wel wat randvoorwaarden van belang, zoals een goed toegankelijke woning en ondersteuning waar mogelijk. Ook in Borne doen we er al veel aan om hen hierin zo goed mogelijk te ondersteunen.

BORNE - De vergrijzing zal de komende decennia goed zichtbaar zijn in de samenleving. Waar er in 2012 nog 2,7 miljoen 65-plussers waren, verwacht het CBS dat dit er in 2041 ruim 4,7 miljoen zullen zijn. Momenteel zien we met name de leeftijdsgroep 65 tot 79 jaar flink stijgen, gevolgd door de groep 80-plussers de komende jaren. Dit levert een flinke extra druk op voor onder meer de zorg in de brede zin, maar ook moet er meer passende woonruimte komen voor deze groepen.

Gemeenten zoals Borne hebben de afgelopen jaren al meer en meer ingezet op levensloopbestendig bouwen en het aanbieden van specifieke woonvormen gericht op senioren. Al dan niet voor héél specifieke groepen, zoals bijvoorbeeld mensen met beginnende dementie. Er is ook simpelweg een noodzaak om dit te doen. Waar vroeger mensen al op relatief jonge leeftijd weggestopt werden in een verzorgingstehuis willen én hoeven we dit nu niet meer. Immers, dankzij de steeds betere ouderengeneeskunde en kennis over het proces van ouder worden, zijn we goed in staat om mensen langer zelfstandig en vitaal te houden. Bovendien is zelfstandig blijven wonen op hogere leeftijd ook echt een wens van de ouderen zelf. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat ruim de helft van 55-plussers niet meer wil verhuizen, tenzij het écht niet anders kan. Over het wonen in een verzorgingstehuis zijn ze nog minder enthousiast: slechts een kwart tot een derde van deze groep staat er positief tegenover.

Zelfstandig wonen is dus een wens van de oudere, maar hiervoor moet hij of zij vaak wel zelf wat initiatief nemen. Het blijkt in de praktijk vaak dat woningen niet altijd goed geschikt zijn voor wonen op hogere leeftijd. Bovendien denken veel mensen pas na over aanpassingen wanneer ze nodig zijn - bijvoorbeeld wanneer ze minder mobiel zijn geworden na een val in de badkamer. Terwijl met de juiste aanpassingen ook die val - en het verlies aan mobiliteit - voorkomen had kunnen worden.

Met deze context kunnen ouderen in Borne ook advies inwinnen bij de lokale ouderenadviseurs. Deze komen dan bij de mensen thuis om te kijken hoe zij zo goed mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Zij brengen de problemen in kaart, geven advies en begeleiden naar een passende oplossing. Het is ook een laagdrempelige voorziening; er zijn geen kosten aan verbonden. Een afspraak maken met de ouderenadviseur kan via: www.woborne.nl 

Meer berichten