<p>Sem en Sophie leggen de krans bij het graf van verzetsman Hendrik Oude Egberink.</p>

Sem en Sophie leggen de krans bij het graf van verzetsman Hendrik Oude Egberink.

(Foto: )

Dodenherdenking

Ook dit jaar werden er op diverse plaatsen in Borne, Hertme en Zenderen herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd. Het nationale thema van de dodenherdenking is dit jaar “Vrijheid in verbondenheid”.

BORNE - In Borne werden bloemen gelegd bij het monument aan de Parallelweg en bij de Joodse begraafplaats, in het buurtschap ’t Hesseler een bloemlegging bij het landkruis aan de Mekkelhorstweg en op de Elhorst-Vloedbeld in Zenderen bij het monument. Daarna was er een herdenkingsdienst in de Oude Kerk die gevolgd werd door een stille tocht te voet door Oud Borne naar het Centraal Monument voor restaurant Dorset. In Hertme zijn er kransen en bloemen gelegd bij het graf van de heer H.W. Oude Egberink.

Mannen en vrouwen uit de gemeenschap Hertme, hebben wel degelijk een aandeel geleverd aan het ondergronds verzet tegen de Duitse overheerser. In de jaren 1942 - 1943 sluiten zich in totaal acht mensen uit Hertme aan bij de Bornse verzetsgroep. Voor het recruteren van deze Hertmese groep is Hendrik Oude Egberink, die woonde aan de Marke in Hertme, verantwoordelijk. Hij is niet alleen zeer actief is geweest in het verzet, maar hij was ook de onmisbare contactman tussen de Hertmese leden en het ‘Bornse commando’. Het verzet tegen de Duitsers uitte zich ondermeer in het helpen van mensen bij het zoeken naar onderduikadressen en het van voedsel voorzien van onderduikers. Ook is een hoeveelheid wapens, die door de geallieerden in deze regio was gedropt, door het Hertmese verzet in veiligheid gebracht: met een boerenwagen werden de wapens later gedistribueerd. Als in april 1945 Canadese troepen Twente binnenvallen, is de Bornse verzetsgroep met haar Hertmese leden als Binnenlandse Strijdkrachten actief betrokken bij de bevrijding van Borne.

Kinderen van de St. Aegidius-School hebben het graf van heer Oude Egberink geadopteerd. Sophie en Sem van deze school hebben na eerst een gedicht over vrijheid opgedragen te hebben de krans gelegd. Hierbij waren zo’n 80 belangstellenden aanwezig. De blazersgroep van St. Gregorius zorgde voor de muzikale omlijsting.

In de Oude Kerk sprak burgemeester Jan Pierik over de vrede en welvaart die we heel lang als bijna vanzelfsprekend zagen, nu heel kwetsbaar blijkt te zijn door de oorlog in Oekraïne. “Sinds het einde van de WOII leven we in vrijheid. We mogen zijn wie we zijn. Maar onze levenswijze die wij zo belangrijk vinden staat onder druk. Onze levenswijze en democratie wordt niet alleen van buiten bedreigd. Van binnenuit is er de dreiging door ontevreden kiezers die zich wenden tot politici en partijen die de grondbeginselen van onze democratie hinderlijk of ronduit verwerpelijk vinden.”

“Vrijheid en verbondenheid zijn niet vanzelfsprekend. Vanavond staan we samen stil bij alle burgers en militairen die in oorlogen zijn omgekomen sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog. Onze vrijheid rust op de schouders van deze mannen en vrouwen die het dappere besluit hebben genomen om zich in te zetten voor de vrede en veiligheid. Zij verdienen erkenning en waardering.”

Bij het centrale monument voor restaurant Dorset had zich vele belangstellenden opgesteld om de herdenking bij te wonen. Naast het monument stond traditioneel een erewacht met leden van de scouting Twickel. De muzikale omlijsting werd hier verzorgd door het Stedelijk Orkest Borne. Nadat trompettist Floris Hoek het taptoesignaal had geblazen was het twee minuten indrukwekkend stil bij het monument. 

Meer berichten