<p>Ook in Nederland is persvrijheid niet vanzelfsprekend. De dialoog kan soms vrij ruw zijn met veel emoties. Hoe gaan we hier mee om?</p>

Ook in Nederland is persvrijheid niet vanzelfsprekend. De dialoog kan soms vrij ruw zijn met veel emoties. Hoe gaan we hier mee om?

(Foto: Shutterstock)

Samenkomst Karmel Twente over het belang van vrije journalistiek

Vrijdagavond 20 mei houdt Karmel Twente weer een Samenkomst in het karmelietenklooster in Zenderen. Deze keer staat het thema: het belang van vrije journalistiek centraal. Hierin legt men een brug naar Titus Brandsma.

ZENDEREN - Het is een actueel thema. Ook in ons land worden journalisten bedreigd en is persvrijheid geen vanzelfsprekendheid. “Mogen wij van de media verwachten dat er plaats is voor de interreligieuze dialoog, dat onrecht aangekaart wordt en dat levensbeschouwelijke opinies en waarden er een plaats vinden?”, dit is de prangende vraag die bij Karmel Twente naar voren komt deze avond.

Het thema is: ‘de waarheid maakt u vrij’; over opinievorming en vrije meningsuiting. Als gastspreker hebben zij Enis Odaci uitgenodigd. Enis Odaci is hoofd online van Volzin. Hij is spreker en publicist over islam, diversiteit en samenleving. Hij is voorzitter van stichting Humanislam. Samen met predikant Herman Koetsveld publiceerde hij twee boeken over de ontmoetingen tussen christendom en islam: De Zeven Zuilen en Spiegelreis. Enis Odaci, moslim, reflecteert op de nieuwe verhoudingen tussen levensbeschouwelijk Nederland en de islam na 9/11. Hij schrijft: “Mijn ontmoetingen met christelijk Nederland zijn aan de ene kant inspirerend en aan de andere kant zorgwekkend.” Na een inbreng van zijn kant gaat Enis Odaci graag met de aanwezigen in gesprek.

Aanmelding is noodzakelijk; graag voor 18 mei. Dit kan per email: samenkomstkarmeltwente@gmail.com Een jaarlijkse bijdrage is welkom op rekeningnummer NL95 RBRB 88 35 31 61 t.n.v. stichting Karmel Twente o.v.v. Samenkomst Karmel Twente. Of een bijdrage van 7,50 euro per bijeenkomst. Kijk op: www.karmelcentra.nl/twente 

Meer berichten