<p>Er valt veel te zien en te beleven in Borne.</p>

Er valt veel te zien en te beleven in Borne.

Gemeente Borne zet in op een gezonde vrijetijdseconomie

De gemeente Borne gaat een visie vrijetijdseconomie maken. In deze visie wordt beschreven hoe de vrijetijdseconomie zich kan ontwikkelen, welke kansen er zijn en hoe deze kunnen (blijven) bijdragen aan een vitale economie. Deze visie wordt in samenwerking met inwoners, ondernemers en Visit Borne opgesteld.

BORNE - De visie op de vrijetijdseconomie benoemt speerpunten waar de gemeente de komende jaren op kan inzetten en biedt kaders voor ontwikkelingen die passen bij Borne. In deze visie op de vrijetijdseconomie richten we ons op vrijetijdsgenieters. Dit zijn bezoekers, maar óók bewoners van Borne. Er wordt onderzocht waarom (en hoe) de inwoner van Borne graag recreëert in eigen gemeente en wat de toerist aantrekt om naar Borne te komen.

Vrije tijd
Toerisme en recreatie, tegenwoordig gevat onder de noemer ‘vrijetijdseconomie’, is een belangrijk onderdeel van de gemeente Borne. Denk bijvoorbeeld aan bestedingen in winkels en horeca door bezoekers, de gezellige evenementen in de dorpen en de vele mogelijkheden om te wandelen en fietsen. Het nieuwe beleid voor de vrijetijdseconomie moet richting geven aan onder andere de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie, de inpassing in het landschap en de marketingstrategie.

Onderzoek
Om tot een zo breed mogelijk gedragen visie te komen wordt iedereen, bezoekers én bewoners van Borne, uitgenodigd een enquête in te vullen. “We zijn erg benieuwd naar de mening van onze inwoners en toeristen van buitenaf” vertelt dorpsmanager Ruben Baartman. “Wat trekt bezoekers om naar onze gemeente te komen of wat zorgt ervoor dat ze recreëren in een andere stad/dorp?”. De uitkomst van dit onderzoek wordt meegenomen als input voor het opstellen van de visie vrijetijdseconomie.

Winactie
Onder alle respondenten worden twee Bornse Cadeaupassen verloot ter waarde van € 100 ,-. De enquête is van 15 juni tot en met 6 juli 2022 in te vullen via https://chkmkt.com/vrijetijdseconomieBorne 

Meer berichten