Foto: Shutterstock

Mooi voordeel Bornsche Maten

De gemeente Bome heeft, zoals uit het jaarverslag en de jaarrekening 2021 blijkt, een voordelig saldo van in totaal € 10,7 miljoen. In de begroting 2021 werd nog een tekort van € 0,86 miljoen voorspeld. 

BORNE - Dit komt vooral doordat de grondexploitatie in de Bornsche Maten meer opbracht dan verwacht. Hierdoor verbetert de grondexploitatie met € 9,7 miljoen. De overige grondexploitaties laten ook een voordelig saldo van € 1,2 miljoen zien. Dit is goed voor het weerstandsvermogen. Het college is tevreden over de gerealiseerde doelen. “We staan er positiever voor dan verwacht, maar daar heeft de organisatie dan ook alles aan gedaan”, weet burgemeester Jan Pierik.

Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de uitvoering van het beleid, zowel aan de raad als aan de samenleving. Hoogtepunten uit het beleid van het afgelopen jaar waren bijvoorbeeld de besluitvorming over realisatie van de nieuw te bouwen school De Horsten, het beschikbaar stellen van kredieten voor van de Vloedbeltverbinding en aanleg van tunnels in de Oonksweg en de Bornerbroeksestraat.

Meer berichten