Er zit nog veel asbest in daken. Dit kan onder meer door regen in de bodem terechtkomen.
Er zit nog veel asbest in daken. Dit kan onder meer door regen in de bodem terechtkomen. Foto: Shutterstock

Sanering asbestdaken blijft belangrijk

Algemeen

De afgelopen jaren is al veel werk verricht om Twente asbestvrij te maken. Hoewel het bouwmateriaal al sinds de jaren ‘90 niet meer gebruikt mag worden, zit er nog wel het nodige verwerkt in daken. De Provincie Overijssel blijft daarom ook samen met partners werken aan het terugdringen van de hoeveelheid asbest.

TWENTE - Asbest levert onder specifieke omstandigheden risico’s op voor de volksgezondheid. Veel mensen weten dat het gevaarlijk is, maar niet altijd waarom. Asbest bestaat namelijk uit heel kleine vezels die bij inademing over een langere periode schade toe kunnen brengen aan het lichaam. Met onder meer longkanker, longvlies- buikvlieskanker als gevolg.

Het RIVM benadrukt echter wel dat de risico’s in de praktijk klein zijn: er zitten hoe dan ook asbestvezels in de lucht, dus iedereen ademt er wel iets van in. Zelfs wanneer men in een korte periode meer vezels binnenkrijgt - zoals bij brand - is het risico op asbestkanker niet of nauwelijks groter. Pas wanneer iemand over een langere periode blootstelling heeft kan dit gevaarlijk zijn. Beroepen zoals bouwvakkers, timmermensen en installateurs liepen hierdoor grotere risico’s. Hoewel het gebruik al een tijdje verboden is, neemt het aantal asbestgevallen nog wel toe - de gemiddelde tijd tussen inademen en ontwikkelen van kanker is namelijk zo’n 40 jaar.

Het verwijderen van asbest uit daken heeft nu een grote prioriteit. Bij brand kunnen vezels gemakkelijk vrijkomen, wat we liever willen voorkomen gezien het bovenstaande. Om de risico’s beter in beeld te krijgen liet de Provincie Overijssel een onderzoek uitvoeren door TNO, gericht op de verwering en verspreidings- en blootstellingsroutes van asbestdaken. Hieruit blijkt dat naast de leeftijd van het dak ook weersomstandigheden een grote rol spelen bij verwering van het dak en vrijkomen van asbestvezels. Denk dan in de praktijk aan regenwater dat vezels wegspoelt wanneer een dak iets beschadigd is. Zo kunne vezels in de bodem of het slib terechtkomen. Het onderzoek toonde aan dat er van verspreiding van het dak naar de lucht amper sprake is. 

Met het onderzoek werd voor het eerst de gehele ‘levenscyclus’ van asbest in kaart gebracht. De Provincie Overijssel ziet hierin een belangrijke onderbouwing dat aanpak van deze asbesthoudende daken noodzakelijk blijft. De aandacht voor verwerende daken is ook niet zomaar gekozen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om leegstaande agrarische bebouwing zoals stallen van een gestopt bedrijf. Waarbij het asbest dus een soort tikkende tijdbom vormt. Op dit moment ligt er zo’n 74 miljoen vierkante meter asbesthoudend dak in ons land. Hiervan komt jaarlijks zo’n 90.000 kilo vezels in de leefomgeving terecht. Hoe ouder het dak, hoe meer vezels vrijkomen. Kortom, de komende jaren valt er nog veel winst te behalen met het saneren van asbesthoudende daken in de regio.

!
Afbeelding
Twents Wijnfeest bij Wijngaard Kötter 1 uur geleden
Afbeelding
Met meer zelfvertrouwen gaan fietsen 1 uur geleden
Afbeelding
NK Maaien met de zeis in Dalfsen 2 uur geleden
Afbeelding
Inloopspreekuur OV-reisadvies 2 uur geleden
Afbeelding
Stadsbeiaardiers blijven erg actief 4 uur geleden
Afbeelding
Het verleden van Hengelo: De Kettingbrug 19 uur geleden
Afbeelding
‘Je bent een clubje met zijn allen’ 21 uur geleden
Afbeelding
Samenwerking Borne Beweegt en KidsVooruit 23 uur geleden