De nieuwe situatie
De nieuwe situatie Foto:

Europastraat weer open voor verkeer

Algemeen

Vrijdag 1 juli is de Europastraat weer geopend voor verkeer. Na een intensieve voorbereiding, waarbij omwonenden en belanghebbenden input konden leveren, is op 20 september begonnen aan de nieuwe inrichting van de Europastraat. De totale herinrichting zal in het najaar gereed zijn.

BORNE - Wat is er zoal veranderd aan deze belangrijke straat? De straat is ‘geüpgraded’, wat betekent dat er minder ruimte voor auto’s is en meer ruimte biedt aan fietsers, voetgangers, groen en waterberging. Waarbij de Europastraat voorheen veelal werd gebruikt als ontsluitingsweg voor de omliggende wijken, zorgt de upgrade ervoor dat doorgaand verkeer meer via de randwegen gaat rijden en daarmee ook de veiligheid verbetert.

De Europastraat is als 30 km weg ingericht. Dat zorgt ervoor dat de openbare inrichting meer een verblijfsfunctie is in plaats van een verkeersfunctie.

Gedragsverandering
De nieuwe inrichting moet ervoor zorgen dat weggebruikers maximaal 30 km gaan rijden. Wethouder Velten: “Doordat de weg smaller is geworden, alle kruispunten gelijkwaardig zijn en in een andere kleur zijn vormgegeven vragen we dat weggebruikers meer rekening met elkaar houden. De Europastraat is het voorbeeld zoals we meerdere wegen willen inrichten. De bestuurder zal ervaren dat de inrichting van de weg past bij een 30 km structuur”.

Klimaatbestendig
De komende periode wordt er nog hard gewerkt aan het klimaatbestendig inrichten van de Europastraat. Door het toepassen van waterberging en meer groen kan regenwater bijvoorbeeld worden opgevangen in beplanting en waterdoorlatende bestrating. Het riool is daar waar nodig vervangen of hergebruikt. De verwachting is dat de nieuwe inrichting van het groen en trottoir in het najaar van 2022 gereed zal zijn.

Omgevingsapp
Tijdens het gehele traject zijn omwonenden en weggebruikers via de omgevingsapp op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen over de nieuwe inrichting. Deze app is gratis te downloaden in de appstore onder de naam ‘Europastraat Borne’.

Dat het gehele traject in pais en vree zou verlopen is een utopie gebleken. Met name de discussie over de zes bomen aan de straat die volgens inwoners veel overlast veroorzaken hebben geleid tot heftige reacties. 

!
Afbeelding
Twents Wijnfeest bij Wijngaard Kötter 2 uur geleden
Afbeelding
Met meer zelfvertrouwen gaan fietsen 2 uur geleden
Afbeelding
NK Maaien met de zeis in Dalfsen 3 uur geleden
Afbeelding
Inloopspreekuur OV-reisadvies 3 uur geleden
Afbeelding
Stadsbeiaardiers blijven erg actief 5 uur geleden
Afbeelding
Het verleden van Hengelo: De Kettingbrug 20 uur geleden
Afbeelding
‘Je bent een clubje met zijn allen’ 22 uur geleden
Afbeelding
Samenwerking Borne Beweegt en KidsVooruit gisteren