Afbeelding

Was- en strijkservice voor inwoners Borne

Algemeen

De gemeente Borne krijgt een was- en strijkservice. Met deze algemene voorziening heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd. “Een mooi voorbeeld van passende ondersteuning”, vindt wethouder Martin Velten.

BORNE - Het beleid van de gemeente Borne stimuleert de zelfredzaamheid van inwoners en biedt waar nodig ondersteuning, laagdrempelig en dichtbij. “Uitgangspunt is dat inwoners kunnen (blijven) participeren met passende ondersteuning vanuit de gemeente, waar mogelijk in de vorm van een algemene voorziening. Een was- en strijkservice is zo’n algemene voorziening”, aldus de wethouder.

Op dit moment wordt ondersteuning bij wassen en strijken alleen geboden binnen de huishoudelijke ondersteuning (Wmo), waarbij een thuishulp het wasgoed verzorgt in de woning van de cliënt. De betreffende aanbieder wordt hiervoor betaald. Het is echter goedkoper om de was- en strijkservice als algemene voorziening aan te bieden. 

Daarnaast kunnen inwoners met een uitkering Participatiewet worden ingezet ten behoeve van de was- en strijkservice. Velten: “Een goede en mooie bijkomstigheid.” Overigens kunnen alle inwoners gebruik maken van deze service.

Vooralsnog wordt de algemene voorziening opgezet als pilot gedurende twee jaar door Hoi Services BV, een sociale onderneming met ervaring in diverse andere gemeenten. De was wordt wekelijks aan huis opgehaald en vervolgens na twee dagen weer schoon thuisgebracht.

Kosten
Cliënten met een indicatie huishoudelijke ondersteuning én was- en strijkservice, betalen een eigen bijdrage van € 5,- per waszak, gebaseerd op kosten voor wasmiddel, water, elektriciteit, afschrijving, etc. Dit is conform Nibud-richtlijnen en in lijn met tarieven in omliggende gemeenten. Overige inwoners kunnen gebruik maken van de service voor € 19,- per waszak.

Indicatie
Voor inwoners die reeds een indicatie voor de was-en strijkmodule uit de huishoudelijke ondersteuning hebben, wordt een herindiceringstraject opgezet. De verwachting is wel dat een klein deel van deze cliënten de huidige was- en strijkondersteuning zal blijven ontvangen, gezien bijzondere individuele omstandigheden.

Naar verwachting wordt over vier maanden gestart met de was- en strijkservice, nadat de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Borne 2021 is aangepast. Dit omdat het een algemene voorziening wordt en omdat het nu nog niet mogelijk is een eigen bijdrage te vragen voor een algemene voorziening.

!
Afbeelding
Twents Wijnfeest bij Wijngaard Kötter 1 uur geleden
Afbeelding
Met meer zelfvertrouwen gaan fietsen 1 uur geleden
Afbeelding
NK Maaien met de zeis in Dalfsen 2 uur geleden
Afbeelding
Inloopspreekuur OV-reisadvies 2 uur geleden
Afbeelding
Stadsbeiaardiers blijven erg actief 4 uur geleden
Afbeelding
Het verleden van Hengelo: De Kettingbrug 19 uur geleden
Afbeelding
‘Je bent een clubje met zijn allen’ 21 uur geleden
Afbeelding
Samenwerking Borne Beweegt en KidsVooruit 23 uur geleden