De nieuwe vaccinatiecampagne moet de meest kwetsbare groepen weer als eerste bescherming bieden.
De nieuwe vaccinatiecampagne moet de meest kwetsbare groepen weer als eerste bescherming bieden. Foto: Shutterstock

Nieuwe vaccinatieronde in september

Algemeen

Hoe het najaar er precies uit gaat zien qua corona kan geen enkele expert ons vertellen. Het is aannemelijk dat er weer een opleving komt van het virus, zoals we de afgelopen twee jaar ook zagen. De hoop is dat geleerde lessen goed in de praktijk gebracht kunnen worden om de schade door het virus zoveel mogelijk te beperken. In deze strijd komt er ook een volgende vaccinatieronde, die in september van start gaat.

TWENTE - Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kondigde vrijdag aan dat er een nieuwe vaccinatieronde komt. Hierbij worden de meest kwetsbare groepen wederom als eerste gevaccineerd.

Als eerste worden mensen met een verhoogd medisch risico en zorgpersoneel met patiëntcontact uitgenodigd om een prik te halen. Mensen die eerder dit jaar al uitgenodigd werden voor een herhaalprik vallen in deze groep, aangevuld met mensen jonger dan 60 jaar die jaarlijks al uitgenodigd worden voor de griepprik. Thuiswonende 60-plussers die niet in staat zijn om zelf naar een GGD-vaccinatielocatie te gaan kunnen door de huisarts aangemeld worden om thuis een vaccinatie te ontvangen. Voor bewoners van zorginstellingen wordt de vaccinatie wederom aangeboden op de instelling zelf.

Daarna, in de tweede helft van september, krijgt iedereen van 12 jaar en ouder de gelegenheid om een herhaalprik te nemen. Dit kan dan echter wel pas minimaal drie maanden na de voorgaande coronaprik of doorgemaakte besmetting. Wie dus na medio juni gevaccineerd is, hoeft nog niet extra gevaccineerd te worden.

Of de vaccinaties straks gebruik maken van geüpdatet vaccins die betere bescherming bieden tegen de nieuwste virusvarianten is vooralsnog niet duidelijk. Dit hangt af van of deze geregistreerd zijn door het Europees Geneesmiddelenbureau en dus gebruikt mogen worden.

Met de nieuwe vaccinatieronde volgt men ook het advies van het OMT-Vaccinaties panel op. De herhaalprik zou ook echt nodig zijn om goed te beschermen tegen ernstige ziekte of sterfte. Dit heeft dan ook weer als doel om de medische zorgsector niet direct te overbelasten wanneer een stevige coronagolf op gang zou komen.

Dit najaar zal de nadruk ook meer komen te liggen op eigen verantwoordelijkheid en plannen vanuit sectoren zelf. De overheid hoopt dat mensen, bedrijven en organisaties ook écht hun eigen verantwoordelijkheid nemen om elkaar te beschermen. Dan kan immers voorkomen worden dat hele sectoren en delen van de samenleving dicht moeten blijven zoals in de eerdere lockdowns. Dit staat of valt echter met de eigen verantwoordelijkheid en het naleven van de basisregels.

!
Afbeelding
Twents Wijnfeest bij Wijngaard Kötter 2 uur geleden
Afbeelding
Met meer zelfvertrouwen gaan fietsen 2 uur geleden
Afbeelding
NK Maaien met de zeis in Dalfsen 3 uur geleden
Afbeelding
Inloopspreekuur OV-reisadvies 4 uur geleden
Afbeelding
Stadsbeiaardiers blijven erg actief 5 uur geleden
Afbeelding
Het verleden van Hengelo: De Kettingbrug 20 uur geleden
Afbeelding
‘Je bent een clubje met zijn allen’ 22 uur geleden
Afbeelding
Samenwerking Borne Beweegt en KidsVooruit gisteren