De installatie verwerkt een groot deel van het regionale mestoverschot.
De installatie verwerkt een groot deel van het regionale mestoverschot. Foto: Christian van der Meij

Open Dag mestverwaar-dingsinstallatie Zenderen op 8 oktober

Algemeen

BORNE - Ruim anderhalf jaar geleden is Twence gestart met de bouw van een spiksplinternieuwe en innovatieve mestverwaardingsinstallatie in Zenderen. Hier wordt varkensmest verwerkt tot nieuwe grondstoffen en energie. Benieuwd hoe zij dit doen? Kom dan naar de Open Dag op zaterdag 8 oktober in Zenderen. Aanmelden is verplicht en VOL = VOL!

In Twente en delen van Salland en de Achterhoek zijn zo’n 975 varkensbedrijven met een aanzienlijk mestoverschot. Door een deel van dit overschot te laten verwerken, biedt Twence een betrouwbare en langdurige oplossing aan varkenshouders in de regio. Ook wordt een bijdrage geleverd aan het oplossen van het stikstofprobleem en de reductie van CO2. Met deze installatie kan 250.000 ton mest per jaar verwerkt worden, een groot deel van het regionale mestoverschot. Hiermee wordt groen gas voor 3.000 huishoudens geproduceerd en worden schaarse grondstoffen als fosfaat- en kaliummeststof, ammoniakwater en schoon water teruggewonnen. Dit vindt zijn weg uiteindelijk weer als kunstmestvervanger of voor industriële toepassingen: 100% kringlooplandbouw dus. Dit is een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van de regio! In onze samenleving produceren we veel afval. Afval waar we bij Twence iets mee kunnen.

!
Afbeelding
Lions zamelen weer waardepunten in voor de Voedselbank 1 dec, 11:29
Afbeelding
Jongerenkoor ConBrio presenteert Kerstconcert 30 nov, 14:26
Afbeelding
Aangepaste trap voor 3-jarige Lotte 30 nov, 14:15
Afbeelding
Met je buurt bomen planten 30 nov, 13:24
Afbeelding
Collectanten gezocht voor Hersenstichting 30 nov, 13:22
Afbeelding
Samen Kerken: Leer ons de liefde voor de vrede 30 nov, 13:18
Afbeelding
Roland Kaiser komt zingen in Gronau 30 nov, 11:13
Afbeelding
NIVON-presentatie en volkskerstzang in Hengelo 30 nov, 11:12