Afbeelding

Samen Kerken: Pinksteren 2024

Column

Pinksteren vieren? Vieren wij de komst van de Heilige Geest? Maar wat betekent dat dan? De geboorte van de kerk, zet die ons dan aan tot vieren van een groot feest? Dat is niet onmogelijk, maar ons ontbreken dan toch de aansprekende symbolen en attributen waarmee feesten als Kerstmis en Pasen omgeven zijn. Gaat het om het vieren van de geslaagde samenleving waarin iedereen elkaar verstaat?

Toch is dat wel een spoor. Pinksteren vieren als het feest van het doorbreken van de grenzen. En er zijn nog heel wat grenzen te overwinnen: gebeurtenissen die ons met een gevoel van machteloosheid vervullen.

Waarom zien zoveel mensen het niet meer zitten, zoals dat heet, en kunnen zij nauwelijks of geen levensvreugde vinden? Hierover zegt het evangelie vandaag: De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid om de samenleving, om onze wereld, daaruit te verlossen. Niet allen natuurlijk, maar samen, als gemeenschap.

Pinksteren is een feest van herkenning.

En die kracht hebben we als we openstaan voor de Geest. In onze ontvankelijkheid voor de Geest en in ons geloof in Hem die ons gezonden heeft. Door openheid, inzet en enthousiasme zullen we nieuwe mogelijkheden openen voor mensen, en grenzen overschrijden. Als wij zo doen zal het verhaal van Gods grote daden, de daden van liefde en van geestkracht, steeds verder verteld kunnen worden.

Met Pinksteren raakten zeer velen open voor het woord. Pinksteren is een feest van herkenning. Gods woord en ons eigen woord gaan samen.

Het is nu aan ons, dragers te zijn van Gods Geest. Het is nu aan ons, levende getuigen te worden van Gods beloften, zoals de leerlingen dat eens waren in Jeruzalem. Om zo ook vandaag Pinksteren het feest te laten zijn van Gods Geest als vruchtbare en leven-gevende stroom.

De Geest van Pinksteren brengt mensen bij elkaar. De Geest werkt bij iedereen, op elke plaats, op elk moment. Dit is het wonder van Pinksteren: nieuw leven voor iedereen. Pinksteren: er ontstaat perspectief en een verbazend vergezicht; de aarde wordt een tuin van hoop, van vrede en wegen van vreugde wijzen ons de weg naar diep geluk. Met Pinksteren wordt het oude stof weggewaaid, begint iets nieuws. Want het is de geest die overal waait.

De Geest leeft in onze handen en voeten. Ons hart kent alleen nog de taal van de Geest. Pinksteren is de voltooiing van Pasen. Met Pinksteren is ons heil ten deel gevallen. De kracht en de vreugde van Pasen wordt met Pinksteren uitgedragen aan iedereen omdat de deuren wagenwijd worden opengezet.

Mag zo Pinksteren ook bij en met ons een nieuw begin zijn.

Pastoor Jurgen Jansen

samen kerken

Afbeelding
Eindconcert Optimist 23 mei, 12:58
Afbeelding
Maakdag festival in de Bibliotheek 23 mei, 12:57
Afbeelding
IJsclub Zenderen koopt grond ijsbaan 22 mei, 12:56
Afbeelding
Zo..maar zomer in Borne 22 mei, 10:55
Afbeelding
Ondermij-ningsmarkt voor inwoners en ondernemers 21 mei, 14:54
Bjorn oude Ophuis van Carpetright Almelo.
Carpetright levert kwaliteit kunstgras 21 mei, 14:42
Het team van Idverde hoopt 25 mei veel belangstellenden te begroeten op de open dag. Eigen foto.
Open dag bij groenbedrijf Idverde 21 mei, 13:41
Afbeelding
Samen Kerken: Geen spijt van vriendschap 21 mei, 12:50