Foto:

Inloopavonden zonne-energie langs A35 bij Borne

BORNE - In Borne willen we in 2050 graag CO-2 neutraal zijn. Eén van de projecten die kan bijdragen is de Duurzaamheidsroute A35. De gemeente Borne werkt met verschillende andere partijen samen in dit pilotproject om te onderzoeken of duurzame energie-opwek langs deze rijksweg mogelijk is. Grondeigenaren, weggebruikers en andere belanghebbenden kunnen meepraten en suggesties aanvragen voor dit pilotproject.

De gemeente en Rijkswaterstaat willen graag met belanghebbenden in gesprek: op 16 september en 7 oktober organiseren ze inloopavonden in de foyer van het Kulturhus in Borne. De inkoopbijeenkomsten zijn op beide data van 17.00 tot 20.00 uur. In de foyer hangen deze avonden gebiedskaarten waar samen naar gekeken kan worden en suggesties doorgegeven kunnen worden. Verder willen zij praten met belanghebbenden over hoe ontwerpen in het gebied passen. Wilt u meepraten? Geef dan bij aanmelding aan op welke avond u aanwezig wilt zijn. Dit kan via info@energievanborne.nl Namens de deelnemende gemeenten en andere partijen die zich met dit pilotproject bezighouden, wordt een enquête opgezet. We nodigen u ook uit om deze enquête in te vullen. Zo hopen we een nog beter beeld te krijgen van wat er leeft, welke ideeën er zijn en hoe belanghebbenden aankijken tegen dit project. Kijk ook op: www.energievanborne.nl

Meer berichten