Leerlingen van de groepen 7 en 8 van DE Optimist luisteren geboeid toe naar de les van adjudant en veteraan Frank Waanders.
Leerlingen van de groepen 7 en 8 van DE Optimist luisteren geboeid toe naar de les van adjudant en veteraan Frank Waanders.

Veteranen in de Bornse klassen

Onderwijs

Er wonen in de gemeente Borne circa 150 veteranen, zowel mannen en vrouwen. Veteranen zetten zich overal ter wereld in: in dienst van de vrede, tijdens of na een ramp of crisis en soms zelfs in een oorlog. Deze veteranen hebben in uiteenlopende oorlogen of vredesmissies (denk aan Nieuw-Guinea, Libanon, Bosnië, Afghanistan, Irak en Mali) gediend voor Defensie.

BORNE - Afgelopen jaar is gestart met het project “Veteraan in de klas”. Hierbij bezoeken Bornse veteranen in het kader van cultuureducatie de Bornse scholen. Zij verzorgen een lesuur en nemen de leerlingen mee in hun eigen unieke verhaal. Het project wordt door 10 Bornse veteranen in totaal aan 19 klassen van groep 7 en 8 in Borne, Hertme en Zenderen gegeven. Elk met een persoonlijk verhaal over de opgedane ervaringen en de eventuele gevolgen hiervan. 

De aftrap van het project werd in basisschool De Optimist verzorgd door Frank Waanders, nog steeds actief als adjudant bij de 11e Luchtmachtbrigade en veteraan. Zelf is hij twee keer uitgezonden naar Bosnië en één keer naar Oekraïne na de ramp met vlucht MH17 in juli 2017. Uitzendingen die veel indruk op hem hebben gemaakt en waarover hij zeer onderhoudend zijn belevenissen aan de kinderen vertelde.

De les werd begonnen met een filmpje over Defensie. “Al 79 jaar beschermt defensie wat ons dierbaar is en dat willen we blijven doen:” was de boodschap hiervan. Frank was nog maar net begonnen of er kwam al meteen de vraag van één van de kinderen ‘Hebt u al eens gevochten tegen mensen?’ Frank beloofde daar later op terug te komen. Na het vertoonde filmpje vertelde hoe het werkt bij Defensie en wat uitzendingen zijn. In een uitermate interactieve les waar de kinderen vele vragen op hem afvuurden werd verteld hoe de oorlog in Bosnië was ontstaan, waarom ze werden uitgezonden als onderdeel van de Verenigde Naties  en wat hun taken daar waren. Dat was wel een militaire missie in tegenstelling tot de missie naar Oekraïne waar ze werden heengezonden na de verschrikkelijke ramp met het neergeschoten MH17 vliegtuig om de lichamen van alle overledenen en hun spullen terug te vinden en terug te brengen naar Nederland.

Wat opviel in de klas was dat de kinderen zeer geïnteresseerd waren in de les van Frank die op een voor de kinderen zeer begrijpelijke manier uiteenzette wat veteranen nu eigenlijk zijn en wat ze zoal meemaken op hun uitzendingen.

Ondanks alle uitleg en de vele vragen die gesteld werden kwam iedere keer weer een vraag of Frank zelf geschoten had of zelfs beschoten was, dat vonden ze toch wel erg interessant. Hij reageerde hierop zeer diplomatiek door te antwoorden dat wanneer er op je geschoten wordt je natuurlijk wel terugschiet. Hij liet ze ook nog kennismaken met een schervenvest, een helm en een bepakking, samen ruim 46 kilo, die dagelijks meegesleept moest worden en het verpakte voedsel dat op uitzending meegegeven werd. Wie dat wilde mocht het zelfs later uitproberen. Een zeer interessant en zelfs leuk lesuur.

Afbeelding
Eindconcert Optimist 23 mei, 12:58
Afbeelding
Maakdag festival in de Bibliotheek 23 mei, 12:57
Afbeelding
IJsclub Zenderen koopt grond ijsbaan 22 mei, 12:56
Afbeelding
Zo..maar zomer in Borne 22 mei, 10:55
Afbeelding
Ondermij-ningsmarkt voor inwoners en ondernemers 21 mei, 14:54
Bjorn oude Ophuis van Carpetright Almelo.
Carpetright levert kwaliteit kunstgras 21 mei, 14:42
Het team van Idverde hoopt 25 mei veel belangstellenden te begroeten op de open dag. Eigen foto.
Open dag bij groenbedrijf Idverde 21 mei, 13:41
Afbeelding
Samen Kerken: Geen spijt van vriendschap 21 mei, 12:50