Foto:

BSO+ bij De Drie Biggetjes

BORNE - Kinderdagverblijf De Drie Biggetjes is gestart met BSO+, buitenschoolse opvang voor kinderen uit de gemeente Borne met een extra zorgvraag. Kinderen, in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, kunnen vanuit de basisschool naar de buitenschoolse opvang (BSO). Veel werkende ouders maken gebruik van de buitenschoolse opvang, waarvoor ouders via de belastingdienst een bijdrage kunnen krijgen in de kosten van de kinderopvang.

Er zijn echter ook kinderen met een extra zorgvraag die niet mee kunnen komen in de reguliere buitenschoolse opvang omdat ze bijvoorbeeld te veel prikkels ervaren. Eerder werden de kinderen alleen naar jeugdhulpaanbieders verwezen, zoals zorgboerderijen. Om te organiseren dat zoveel mogelijk kinderen kunnen meedoen aan reguliere voorzieningen, is BSO+ in het leven geroepen. in de BSO+ zijn de groepen kleiner en kan er dus meer aandacht worden gegeven aan de kinderen, vooral het bieden van structuur is belangrijk. De gemeente nam het initiatief om te komen tot opvang voor kinderen met extra zorg. “Wij vonden dat meteen een geweldig idee waar we zelf ook al aan zaten te denken” zegt Gea Wissink. De Drie Biggetjes was overigens de enige kinderopvang die enthousiast reageerde op het verzoek van de gemeente.

Dit kan zijn vanwege drukte of te grote groep of omdat ze extra begeleiding vragen om in een groep te kunnen functioneren. Ouders van kinderen met een extra zorgvraag kunnen via jeugdhulp passende naschool opvang aanvragen. Eerder werden de kinderen alleen naar jeugdhulpaanbieders verwezen, zoals zorgboerderijen. Om te organiseren dat zoveel mogelijk kinderen kunnen meedoen aan reguliere voorzieningen, is BSO+ in het leven geroepen. Door middel van een vergoeding van de gemeente voor de extra begeleiding, worden reguliere kinderopvangorganisaties extra gefaciliteerd. De gemeente bespaart hiermee op de uitgaven voor jeugdhulp. Kleinere groepen Bij BSO+ wordt uitgegaan van kleinere groepen, ongeveer 6 à 7 kinderen per pedagogisch medewerker. De groepsgrootte in de reguliere BSO is voor kinderen van 4 tot 7 jaar 1 pedagogisch medewerker per 10 kinderen. Voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar is dit 1 pedagogische medewerker per 12 kinderen. Daarnaast moet de pedagogisch medewerker voor een plus-groep een ervaren geschoolde pedagogisch medewerker zijn met affiniteit voor zorgkinderen. Ook moet de medewerker voldoen aan het gestelde competentie profiel voor BSO+. De Drie Biggetjes in Hertme voldoet aan deze voorwaarden en is hiermee het eerste kinderdagverblijf in de gemeente dat is gestart met BSO+.

Meer berichten