<p>Stijgende huren en economische onzekerheid verhogen het risico op huurachterstanden. Een betalingsregeling kan escalatie voorkomen.</p>

Stijgende huren en economische onzekerheid verhogen het risico op huurachterstanden. Een betalingsregeling kan escalatie voorkomen.

(Foto: )

Welbions: ‘vraag regeling aan bij een oplopende huurachterstand’

Woningcorporatie Welbions, die woningen aanbiedt in Borne en Hengelo, stimuleert huurders met achterstanden om eerder aan de bel te trekken voor een betalingsregeling. Deze is online aan te vragen, waarna Welbions contact opnemen om tot een oplossing te komen.

BORNE - Voor de start van de coronapandemie nam het aantal huurders met huurachterstanden landelijk af van jaar op jaar, zo bleek uit cijfers van de woningcorporaties. In economisch gunstige jaren ligt het aantal achterstanden lager dan in de economisch slechtere jaren. Immers, de kansen op terugval in het inkomen of baanverlies zijn dan groter. Landelijk had vorig jaar 0,8 procent van huurders een huurachterstand.

Uit het jaarverslag van Welbions over 2020 blijkt dat de pandemie in ieder geval toen geen groot nadelig effect had. Zo had Welbions eind 2020 nog ruim 663.000 euro aan achterstallige huur tegoed, tegenover 672.000 euro in 2019. Welbions kwam hiermee uit op een achterstandspercentage van 0,76 procent, nog iets beter dan landelijk dus. Wel nam het bedrag in betalingsregelingen toe en men schold concreet 60.000 euro aan huur kwijt. Omdat de coronacrisis wellicht wat vertraagde effecten heeft nu steunmaatregelen wegvallen, brengt Welbions de betalingsregeling nog even onder de aandacht voor huurders met beginnende schulden.

Uiteraard is Welbions overkoepelende doel om te voorkomen dat huurders hun woning uitgezet moeten worden. In 2020 werden 39 aanzeggingen tot ontruiming gedaan tegenover 49 in 2019. Uiteindelijk werden afgelopen jaar 10 woningen ook daadwerkelijk ontruimd, waarvan 9 op basis van huurachterstand.

Meer berichten