Afbeelding

Samen kerken: Is er nog licht?

Algemeen

Is er nog licht in deze donkere tijden?

Opnieuw zitten we met elkaar in een lock down en opnieuw zitten mensen in de problemen, psychisch, fysiek en economisch door alle maatregelen.

Het baart mij zorgen en verdriet als ik naar onze samenleving kijk die in alle opzichten verdeeld en verhard is als gevolg van deze pandemie en de genomen maatregelen. Het baart mij zorgen en verdriet dat ik politici hoor en zie die regels boven de zorgzaamheid, barmhartigheid, naastenliefde en samenleving stellen! Het baart mij zorgen en verdriet dat mensenrechten, vrijheid van leven en denken, schending van grondwettelijke verworvenheden ondergeschikt worden gesteld aan geboden en verboden. Het baart mij zorgen en verdriet dat de menswaardigheid teniet wordt gedaan door regulering van wetten en verordeningen. Het baart mij zorgen en verdriet dat kerk en staat blijkbaar niet meer onafhankelijk en dus gescheiden zijn. Dat de invulling en uitvoering van veel kerkdiensten met al haar gebruiken bepaald wordt door de maatregelen van onze seculiere overheid en niet meer door de Geest van God!

Is er dan nog ruimte voor het ware Licht dat schijnt in de duisternis? We hebben net het Kerstfeest gevierd, waar we gedenken dat de Zoon van God op aarde is gekomen! Kan de boodschap van het verlossende Evangelie, de belofte van God aan de mensheid nog bestaan? De belofte van een nieuwe wereld en een nieuwe hemel waar geen onvolmaaktheid, verdriet, zorg en dood meer zal heersen!

Op veel terreinen en manieren wordt de schepping van God geschoffeerd op een hovaardige wijze die zijn weerga niet kent. De duisternis die over ons gedaald is kan alleen verdwijnen als de Liefde van God in Zijn Zoon Jezus Christus onze ziel en hart verlicht. Alleen met en door Hem zijn we in staat om een andere, betere wereld te laten zien aan iedereen die nu door de duistere tijden geen uitweg meer zien! Geen virus, overheidsmaatregel of overheidsgebod kan die Liefde te niet doen. Zijn beloofde toekomst van eeuwig leven is onvergankelijk en geen mens, geen overheid of macht kan dat veranderen! Niets en niemand kan ons roven uit de hand van God! Er is dus Licht in deze donkere tijden. Ik wens iedereen een gezegend en liefdevol 2022.

Verbonden in Christus                                                

23 januari: Oecumenische Viering van de Eenheid

Rob Hoogerhuis

Voorganger Baptistengemeente Borne

Vieringen Jacobus en Johannes-parochie

Deze maand is het weer verplicht om u vooraf aan te melden voor de viering bij het secretariaat.

Geloofsgemeenschap St. Stephanus Borne

Vrijdag 7 januari om 09.00 uur Eucharistieviering

zondag 16 januari om 09.30 uur Eucharistieviering

Vrijdag 21 januari om 09.00 uur Eucharistieviering

Geloofsgemeenschap H. Stephanus Hertme

Zondag 9 januari om 09.30 uur Woord- en Communieviering

Zondag 16 januari om 09.30 uur Eucharistieviering

Zondag 23 januari om 09.30 uur Woord- en Communieviering

Zondag 30 januari om 09.30 uur Woord- en Communieviering

!
Afbeelding
Twents Wijnfeest bij Wijngaard Kötter 1 uur geleden
Afbeelding
Met meer zelfvertrouwen gaan fietsen 1 uur geleden
Afbeelding
NK Maaien met de zeis in Dalfsen 2 uur geleden
Afbeelding
Inloopspreekuur OV-reisadvies 2 uur geleden
Afbeelding
Stadsbeiaardiers blijven erg actief 4 uur geleden
Afbeelding
Het verleden van Hengelo: De Kettingbrug 19 uur geleden
Afbeelding
‘Je bent een clubje met zijn allen’ 21 uur geleden
Afbeelding
Samenwerking Borne Beweegt en KidsVooruit 23 uur geleden