<p>De herinrichting van de Europastraat is in volle gang.</p>

De herinrichting van de Europastraat is in volle gang.

(Foto: )

Eiken aan Europastraat worden toch niet gekapt

BORNE - Op verzoek van aanwonenden die erg veel overlast ondervinden van de eikenprocessierups, de vallende bladeren en het opdrukken van het trottoir heeft de gemeente de situatie opnieuw getoetst in de boomverordening. Aanwonenden waren in de veronderstelling dat er een mondelinge toezegging was gedaan dat de bomen gekapt zouden worden,. Volgens wethouder Kotteman was er alleen toegezegd dat er opnieuw zou worden gekeken of er op die specifieke plek toch geen kapvergunning kon worden afgegeven. De gemeente vindt de eiken echter beeldbepalend en heeft daarom besloten dat de zes eiken niet gekapt worden.

Het collegebesluit van 12 oktober 2021 om de omgevingsvergunning te verlenen, is een gevolg van een mondelinge toezegging door de wethouder. Een herroeping van het besluit betekent dat de toezegging niet wordt waargemaakt. In het vervolgproces na het collegebesluit is echter gebleken dat de gedane toezegging niet houdbaar onderbouwd kan worden.

Meer berichten