Foto:

Noaberschap ondernemers

Bedrijven, die vanwege corona de deuren (tijdelijk) hebben moeten sluiten, kunnen een beroep doen op financiële steun van de Stichting Borns Noaberschap.

BORNE - De stichting heeft van de gemeente Borne een mooi bedrag ontvangen. Het geld is bedoeld als compensatie voor bedrijven en ZZP’ers binnen de gemeente Borne die vanwege de coronamaatregelen hun zaak fysiek moesten sluiten en die daardoor tijdelijk hun beroep niet meer konden uitoefenen.

Discreet
Tot 31 januari hebben onder anderen winkeliers, horeca-uitbaters en ZZP’ers de gelegenheid zich te melden wanneer ze menen aan deze voorwaarden te voldoen. Ze dienen dan een mail te sturen aan noodkreet@bornsnoaberschap.nl. Vermeld daarbij de naam van het bedrijf, een korte toelichting op de bedrijfsactiviteiten en het rekeningnummer. Uiteraard worden alle aanvragen discreet behandeld.

Overigens zijn landelijke ketens van deze actie uitgesloten. De stichting streeft ernaar om in de eerste week van februari de bedragen uit te keren.

Meer berichten