<p>Veilig en aangenaam fietsen tussen de grotere Twentse plaatsen: dat is de insteek van de fietssnelweg F35.</p>

Veilig en aangenaam fietsen tussen de grotere Twentse plaatsen: dat is de insteek van de fietssnelweg F35.

(Foto: Shutterstock)

Pilot belevingsonderzoek over de F35

Vier studenten van Hogeschool Saxion Deventer starten een pilot om de beleving van de fietssnelweg F35 in Borne te onderzoeken. Dit doen zij in samenwerking met de gemeente Borne en in opdracht van de Provincie Overijssel. Het doel is om slimme oplossingen en interventies te bedenken voor de fietssnelweg.

BORNE - De vier studenten volgen de minor Smart Cities en willen in kaart brengen welke onderdelen goed gaan rondom de aanleg van de F35 en waar in de toekomst meer aandacht aan besteedmoet worden. “Om slimme oplossingen te vinden moet er eerst op een slimme manier worden onderzocht welke problemen er mogelijk spelen. Om dit te achterhalen willen wij de beleving op de fietssnelweg gaan ‘meten’. Dit is een lastige opgave” aldus één van de studenten. 

“Ons einddoel is dus niet zozeer om alleen maar oplossingen te vinden die het meest vanzelfsprekend zijn, maar om de (eventuele) meer diepgewortelde problemen uit te zoeken en die te delen. Daarvoor hebben we een app ontwikkeld. Hierbij krijgen wij hulp van de gemeente Borne. Voor het testen van deze app gaat er een pilot plaatsvinden in de gemeente Borne en Hengelo in de periode van 10 juni tot 1 juli.”

Om het onderzoek zo goed mogelijk uit te kunnen voeren is het van belang dat elke inwoner, die gebruik maakt van de F35, de app download en activeert wanneer over de F35 wordt gefietst. Na afloop van de rit geeft de app een melding en worden vragen gesteld over interessante situaties waar langs is gefietst. Per situatie worden drie vragen gesteld waarover uw mening gegeven kan worden. Vanuit deze gegevens verzamelen de studenten data zodat gemeente Borne de meningen over de situaties makkelijk kan inzien. Inwoners die gebruik maken van de F35 en willen meewerken aan het onderzoek, kunnen de (gratis) app downloaden via de appstore onder de naam ‘Belevingsmonitor F35’. De app kan alleen gedownload worden op Android toestellen.

De Twentse gemeenten en Provincie Overijssel hebben de afgelopen jaren veel moeite gedaan om het fietsen te stimuleren, zeker ook van gemeente naar gemeente. Zo ontstond het concept van de ‘fietssnelweg’ F35 - hoogwaardige fietsverbindingen die de grotere plaatsen met elkaar verbinden. De insteek is dat deze lekker fietsbaar zijn zonder te veel onveilige situaties. Zo moeten deze routes een praktisch alternatief vormen voor de auto, wat nu nog vaak de standaard is voor woon-werkverkeer. De meting kijkt dus naar hoe dit nu loopt, maar ook wat beter kan. Daarnaast werd ook op ander vlak gewerkt aan het stimuleren van fietsgebruik en veilig fietsen, zoals de diverse cursussen voor oudere fietsers.

Meer berichten