<p>Goede buren kijken naar elkaar om. Om betrokken buurtgenoten in het zonnetje te zetten werd de Beste Buur Bokaal opgezet.</p>

Goede buren kijken naar elkaar om. Om betrokken buurtgenoten in het zonnetje te zetten werd de Beste Buur Bokaal opgezet.

(Foto: PR)

Nomineer een beste buur voor de jaarlijkse bokaal

In Twente hebben we het concept van noaberschap nog hoog in het vaandel staan. Een goede buur zijn in de brede zin van deze bewoording. Goede buren en buurtgenoten zijn belangrijk voor de leefbaarheid en de sociale samenhang. Om hen in het zonnetje te zetten reikt men ook dit jaar weer de Beste Buur Bokaal uit.

BORNE - De Beste Buur Bokaal is een initiatief van de Twentse gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en huurdersorganisaties. Allemaal hechten zij namelijk waarde aan een sociaal betrokken buurt. Wanneer mensen actief naar elkaar omkijken helpt dit onder meer om problemen als vereenzaming tegen te gaan. Dit zal de komende jaren steeds belangrijker worden, omdat er door vergrijzing meer senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen. Zij hebben dan wel eens wat steun nodig, maar trekken niet altijd zelf aan de bel.

De uitreiking van de Beste Buur Bokaal is toepasselijk op 24 september; de landelijke Burendag. Het nomineren van een Beste Buur kan tot uiterlijk 15 augustus. Kijk voor nominatie en meer informatie op: www.bestebuurbokaal.nl/borne 

Meer berichten